بتون ریزی باغچه کوچک زندانیان سیاسی در هواخوری بند ۴ سالن ۱۰ زندان گوهردشت

زندان گوهردشت
دژخیمان خامنه‌ای فشار به زندانیان سیاسی سالن ۱۰ بند ۴ را که مدتی در اعتصاب‌غذا به‌سر می‌بردند شدت بخشید، تنها باغچه کوچکی که در هواخوری توسط زندانیان ساخته شده بود و زندانیان می‌خواستند از این باغچه جهت پرورش گل و گیاه استفاده کنند را با بتن پر کرده و آن را مسدود کردند تا این زندانیان را از حداقل سبزه و گیاه محروم کنند.

دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران با هر نوع سبزه و گل و گیاه که نشانه طراوت، شادابی و سرزندگی است دشمنی دارد و سعی در نابودی چنین فضایی در زندان می‌کند که به‌زعم خودش ایستادگی و مقاومت را برای زندانیان سخت نماید.

دژخیمان خامنه‌ای پیش از این محدودیتهای پزشکی، خبری و حتی ارتباط تلفنی با خانواده‌های این زندانیان سیاسی را اعمال کرده بود

Print Friendly, PDF & Email