هشدار وزیر خارجه آمریکا نسبت به فعالیتهای بی‌ثبات کننده ایران

تیلرسون

 رکس تیلرسون, وزیر خارجه آمریکا گفت که از زمانی که توافق اتمی تکمیل شد ما شاهد بودیم که ایران فعالیتهای بی‌ثبات کننده‌اش را در یمن افزایش داده، فعالیتهای بی‌ثبات کننده خود در سوریه را نیز افزایش داده و برای حزب‌الله و سایر گروه‌های تروریستی سلاح صادر می‌کند و انجام یک برنامه فعال موشک بالستیکی را ادامه داده است.

رکس تیلرسون, وزیر خارجه آمریکا طی مصاحبه‌یی با تلویزیون سی.بی.اس ۲۶نسبت به فعالیتهای بی‌ثبات کننده ایران هشدار داد.

تلویزیون سی.بی.اس گفت:رئیس‌جمهور گفته است در ۱۵اکتبر به کنگره اطلاع می‌دهد که ایران از توافق اتمی تبعیت می‌کند یا خیر.
شما می‌گویید آنها تبعیت نمی‌کنند ولی نخست‌وزیر انگلستان می‌گوید آنها تبعیت می‌کنند آیا کس دیگری که بخشی از این توافق باشد معتقد است که ایران از توافق اتمی تبعیت نمی‌کند؟

رکس تیلرسون وزیر امور خارجه: نظر من در مورد توافق اتمی این است که آنها بلحاظ فنی از ترتیبات برجام تبعیت می‌کنند اما اگر شما بروید و مقدمه‌ای برجام را مطالعه کنید، به‌روشنی چنین انتظاری بین طرفین، میان مذاکره‌کنندگان غربی و ایران بوده است که با برخورد با این تهدید اتمی ما تنشهای میان ایران و باقی جهان را کاهش می‌دهیم و شرایطی را برای ایران ایجاد می‌کنیم که به جامعه ملل به‌عنوان کشوری سازنده که خواستار ثبات و صلح و شکوفایی در منطقه است بپیوندد، برای همین بود که تمامی این تحریمها لغو شدند!. اما از زمانی که توافق اتمی تکمیل شد ما شاهد بودیم که ایران فعالیتهای بی‌ثبات کننده‌اش را در یمن افزایش داده، فعالیتهای بی‌ثبات کننده خود در سوریه را نیز افزایش داده و برای حزب‌الله و سایر گروه‌های تروریستی سلاح صادر می‌کند و انجام یک برنامه فعال موشک بالستیکی را ادامه داده است.
به اعتقاد ما هیچ‌کدام از اینها در راستای آن تعهدی که در مقدمه توافقنامه توسط همه داده شده بود نمی‌باشد!.
ما موضوعات بسیاری با ایران داریم موضوع اتمی تنها بخش کوچکی از این موضوعات است. ما باید به همه موضوعات به‌ویژه به فعالیتهای بی‌ثبات کننده این بپردازیم.

Print Friendly, PDF & Email