۴۲ هزار تن از کارکنان شهرداری تهران بسیجی هستند

شهرداری تهران

محمدعلی نجفی، شهردار تهران، در همایشی که توسط بسیج شهرداری پایتخت برگزار شد گفت که حدود ۴۲ هزار تن از کارکنان شهرداری تهران را اعضای بسیج تشکیل می دهند که در مجموع دو سوم کل کارکنان شهرداری پایتخت به شمار می روند.

به گزارش ایسنا، محمدعلی نجفی در سخنرانی که در این همایش ایراد کرد، از جمله گفت : سازمانی که دوم سوم اعضایش بسیجی باشند، باید سازمانی نمونه باشد، هر چند این انتظار، به گفتۀ او، در شهرداری تهران متحقق نشده است. محمدعلی نجفی ابراز امیدواری کرد که “روزی برسد شهرداری تهران به عنوان خوش نام ترین سازمان کشور معرفی بشود.”

Print Friendly, PDF & Email