صادق شهبازی یک سوپاپ اطیمنان که برای طولانی تر کردن عمر حکومت به صحنه آمده

اظهارات آقای شهبازی روش جدید جلب آرا برای طیف ارزشی و اصولگریان است که روحانی با تیم جنگ روانی خودش در انتخابات سال ۹۶ توانست به رای بالایی برسد یعنی وقتی روحانی گفت در گذشته جز اعدام کاری نکردید مردم امیدوار شدند که بگیر و ببند و اعدام تمام میشود.

در حالی که قبل از محرم شاهد اعدامهای گسترده بودیم و فشار زیادی به اصحاب رسانه میاید این نوع بیانات آب سرد ریختن بر دل سوخته مردم است که پیام دارد و آن هم این است که ما خودمان میدانیم چکار کردیم و لازم نیست برای ان تجمع اعتراضی برپا شود.

نباید نباید دل مردم به این نوع مزخرفات که از صدا و سیما متعلق به بیت و سپاه پخش میشود خوش شود.

اینها مانند اطلاعات سوخته است و هیچ چیز جدیدی به مردم گرفتار و مصیبت زده نمیدهد اگر از همین اقا سوال بکنید آیا با هزینه کردن ثروت ملی در لبنان و سوریه و…..به قیمت افزایش بیکاری و فقر عمومی موافق هستی یک منطق درست میکند که بهترین کار در حوزه سیاست خارجی و مبارزه با داعش و استکبار است

لطفا هدف از این نوع بیانات را هم بفرمایید جالب نیست شما چنین سطحی به مسئله و اظهارات از این فرد میدهید

برای حرف زدن و اهانت به روحانیت و اظهار نارضایتی آقای نوری زاد نماینده حکومت در بین مردم است که براحتی میفرماید عمامه ولایی بالا بالا بالاتر اگر من و شما در فضای مجازی و بین مردم چنین حرفی بزنیم روز بعد خود و خانواده مان قلع و قمع میشویم

به نقل از نامه رسیده

حرف شما دوست گرامی کاملا درست است این آقا حکم سوپاپ اطمینان ولایت را دارند و هر جا که تجمع و اعتراض بالا میگیرد یکی از اینها بالا می آید و مقداری از هیجانی که به انفجار نزدیک است را میخواهد تخلیه کند ولی اینها دیگر امروز فایده ندارد و دستشان بیشتر از این برای مردم رو است. با همین زاویه دید بدون نظر فقط حرفها را منعکس کردیم

با تشکر مجدد از این دوست گرامی

برگرفته از آژانس ایران خبر

Print Friendly, PDF & Email