سنای آمریکا با افزایش بودجه نظامی این کشور موافقت کرد

مجلس سنای آمریکا روز دوشنبه ۱۸ سپتامبر، بودجه نظامی ۷۰۰ میلیارد دلاری این کشور را که از سوی دونالد ترامپ، رییس جمهوری این کشور، مورد حمایت قرار گرفته، تصویب و راه را برای یک ارتش بزرگتر و قوی‌تر هموار کرد.

این بودجه اما زمینه را برای مطرح شدن بحث‌ وجدل درباره هزینه‌های دولتی ایجاد می‌کند.

مجلس سنا با ۸۹ رای موافق در مقابل ۸ رای مخالف بودجه سال ۲۰۱۸ را تصویب کرد.

سنا با اختصاص ۶۴۰ میلیارد دلار برای خریدها و عملیات پنتاگون اختصاص داد و ۶۰ میلیارد دلار نیز برای عملیات افغانستان، عراق و سوریه اختصاص یافته است. در این بودجه ۸/۵ میلیارد دلار برای تقویت دفاع موشکی آمریکا در نظر گرفته شده است.

در سال ۲۰۱۷ بودجه نظامی آمریکا ۶۱۹ میلیارد دلار بود.

Print Friendly, PDF & Email