نامه جمعی از زندانیان سیاسی اعتصابی زندان رجایی شهر به شورای حقوق بشر ملل متحد

زندان گوهردشت

جمعی از زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان رجایی شهر که در سالن ۱۰ این زندان محبوس هستند طی نامه ای به شورای حقوق بشر ملل متحد با اشاره به وضعیت وخیم جسمی خود پس از ۴۰ روز اعتصاب غذا خواستار دخالت و رسیدگی فوری شورای حقوق بشر ملل متحد شدند.

متن نامه به این شرح است:

شورای حقوق بشر ملل متحد
مطابق برنامه سالیانه، می دانیم که در حال حاضر اجلاس سالیانه شورای حقوق بشر در حال برگزاری است لذا بسیار مناسب دانستیم که در همین زمان از شما بعنوان بالاترین ارگان حقوق بشری استمداد طلبیده و در گزارشی کوتاه وضعیت زندانیانی که اخیرا به مدت ۴۰ روز در اعتصاب غذا بودند را به اطلاعتان برسانیم.
واقعیت آن است که پس از ۴۰ روز اعتصاب در شرایطی که وضعیت جسمی همه ما بسیار وخیم است و با انبوه مشکلات گوارشی و تغذیه ایی مواجه هستیم، مدیرکل زندانها(مطلبی) طی بخشنامه‌یی، مدیر زندان گوهردشت کرج را موظف به فشار به زندانیان (معترض)کرده و این بخشنامه عملا در تاریخ ۱۸ شهریور یعنی ۹سپتامبر ۲۰۱۷ به اجرا درآمد که محورهایی از آن را نگهبانان به ما اطلاع دادند از جمله :
۱-هر ارتباطی با زندانیان سیاسی ممنوع (حتی حرف زدن)
۲-هیچ نگهبان و مراقبی حق رسیدگی به مسائل آنها را ندارد مگر افسر شیفت
۳-برای زندانیان سیاسی خرید از فروشگاه ممنوع است .
۴-هیچ رسیدگی پزشکی انجام نمی شود مگر با اجازه رئیس زندان. دادن دارو هم ممنوع است
۵-ملاقات های حضوری اعتصابیون و معترضین قطع می شود (الان دو ماه است که ملاقات ۲۰نفر قطع است)
۶-بند سیاسی حق داشتن روزنامه، تلویزیون، رادیو و … هر منبع خبری را ندارد
۷-هواخوری حداکثر ۳ ساعت و در ایزوله کامل
ما ضمن استمداد و هشدار نسبت به عواقب جانبی برای زندانیان از همه نهادها و دولت ها می خواهیم مراودات خود را با دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران؛ مشروط به رعایت حقوق بشر و اصرار به بازدید گزارشگر ویژه ملل متحد از زندانها و ملاقات با زندانیان سیاسی کنند.

جمعی از زندانیان سیاسی اعتصابی زندان رجایی شهر(گوهردشت)
۲۲شهریور۱۳۹۶

رونوشت به:
دبیرکل ملل متحد
خانم عاصمه جهانگیر
کنگره آمریکا
پارلمان انگلستان

Print Friendly, PDF & Email