اعلام نتیجه تحقیقات در آرژانتین: نیسمن به نحو بی‌رحمانه یی ترورشده است

قاضی شهید آلبرتو نیسمن

تحقیقات رسمی و تخصصی پیرامون مرگ قاضی شهید آلبرتو نیسمن فرضیة خودکشی را به کلی مردود دانسته وثابت می کند که نیسمن به نحو بی‌رحمانه یی ترورشده است.

اینفوبائه گزارش داد: ۲۸ متخصص ژاندارمری آرژانتین به این نتیجة قطعی رسیدند که قاضی نیسمن توسط افراد حرفه‌یی از ناحیة سر هدف گلوله قرار گرفته وو قاتلان، صحنه را طوری پاک‌سازی کردند که این قتل شبیه یک خودکشی جلوه داده شود.
نتیجة این تحقیقات به قاضی پرونده تحویل داده خواهد شد.
قاضی آلبرتو نیسمن پروندة بمب‌گذاری تروریستی بوئنوس آیرس و دست‌داشتن سران رژیم آخوندی را در آن پیگیری می‌کرد وی در ۱۸ژانویه ۲۰۱۵ (۲۳تیر۹۳)، ترور شد.
ترور نیسمن یک روز قبل از ادای شهادت برنامه‌ریزی‌شده او در پارلمان آرژانتین دربارة زد و بند دولت قبلی این کشور برای لاپوشانی نقش رژیم در بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ بوئنوس آیرس صورت گرفت.

Print Friendly, PDF & Email