فراخوان به تجمع مردم مهاباد در حمایت از بانه


امروز یکشنبه تاریخ نوزدهم شهریورماه کمیته هماهنگی اعتراضات کردستان به حمایت از مردم بانه در کشار کولبران توسط پاسداران و مزدوران حکومت ساعت ۱۷۰۰ درمیدان چوارچرا مهاباد اعلام تجمع کرده است.
.این فراخوان در شبکه های اجتماعی به گستردگی پخش شده است

Print Friendly, PDF & Email