تجمع مالباختگان آرمان در ملایر

 

امروز یکشنبه ۱۹شهریور ۱۳۹۶ بنا به قرار قبلی تعدادی از مالباختگان موسسه آرمان ملایر تجمع داشتند که جلوی بانک مرکزی بود.

شعار آنها :«این بانک مرکزیه یا مرکز دزدیه  »و «جوادی این آخرین اخطار است،آتش به اختیاریم» بود

Print Friendly, PDF & Email