هاشم خواستار – آقای خامنه ای گفتم که کشور به سمت انقلاب میرود هنوز نمیخواهید باور کنید؟

در آستانه چهلمين روز اعتصاب غذاي زندانيان سياسي در گوهردشت
آقای خامنه ای به شما گفتم که کشور به سمت انقلاب میرود هنوز نمیخواهید باور کنید؟!
اقای خامنه ای زندانی سیاسی و ان هم زندانی اعتصاب غذایی، فریاد ملت ایران هست که ندا میدهد:آهای مردم جهان ، آهای سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر و آهای ملت ایران بنگرید که چگونه ملتی در اسارت حاکمانی هست که از دین ابزاری ساخته برای سرکوب آزادی بیان و مطبوعات و احزاب و…که انتخابات آزاد در کشور ما ایران معنی ندارد.زندانی اعتصابی ندا میدهد که  فقر و فحشا و فلاکتی که در زیر سایه ی دیکتاتوری دینی در ایران بوجود امده در تاریخ ایران سابقه نداشته است.اقای خامنه ای ملت ایران را به دوران بنی امیه و بنی عباس برده اید ،خودتان باور ندارید؟یا نمی دانید؟ یا نمی خواهید بدانید؟ خلفای بنی امیه و بنی عباس با جان و مال مردم به هر شکلی که میخواستند رفتار میکردند و جان ملت ها برایشان پشیزی ارزش نداشت، مگرحکومت شما به غیر از این است؟با ده میلیون بیسواد و شانزده ملیون حاشیه نشین و یک ملیون زن فاحشه و هزاران اعدامی و زندانی و …. که در میان دویست کشور جهان ، ایران جزئ ده کشور آخر از نظر منفی هست،به غیر از این تصور دیگری برای مردم جهان و از جمله مردم ایران وجود دارد؟حرف نماینده ی مجلس خودتان است که قبل از انقلاب یازده هزار نفر زندانی داشتیم و اکنون دویست و بیست هزار نفر. یعنی فقط ۲۰ برابر ناقابل!!اقای خامنه ای فریاد حق خواهی زندانیان سیاسی و عقیدتی اکنون وارد فاز جدیدی شده است.در جلو ایینه به ان موهای سپیدتان نگاه کنید و فکر کنید که ملت ایران چی میخواست و اکنون به رهبری شما به کجا رسیده است؟نه تنها به خواسته های بر حق زندانیان که به خواسته های ملت گوش کرده و به ان عمل کنید که فردا دیر است.همچنانکه برای شاه دیر شده بود.زمانیکه شاه در صفحه ی تلویزیون ظاهر شد و گفت من صدای انقلاب شما را شنیدم ، خیلی دیر شده بود و دیر شنید.شما هم نگذارید به انجا برسد که مردم به شما بگویند دیر شنیدید.
و شما ملت قهرمان ایران:زندانیان اعتصابی گوهر دشت فرزندان راستین و صدای راستین شما هستند که با بخطر انداختن جان و مال و فرزندان خود، صدای مظلومیت شما را بگوش جهانیان از جمله سازمان ملل نیز رسانده اند. پس به هر شکلی که میدانید از انها حمایت کنید.
و شما زندانیان عزیز در زندان گوهردشت و اوین و اردبیل و کردستان و زاهدان و …و سراسر میهن که وارد چهلمین روز اعتصاب غذای خود مي شويد ، ملت ایران به شما افتخار میکند .از شما ميخواهم به اعتصاب خود خاتمه بدهيد . ما صداي شما مي شويم و خواسته هاي شما را تا رسيدن به مطالباتتان دنبال مي كنيم . شما ادامه راه را بما بسپاريد و به اعتصاب خود خاتمه بدهيد
شما کمر دشمنان آزادی ملت را شکستید.ملت به زنده بودن شما از جان گذشتگان در اینده بسیار نیاز دارد.
در پایان یاران زندانی : کوتاهیم را در دیر نوشتن این چند سطردر حمایت از شما قهرمانان ببخشید که در عزای ازدست دادن خواهرم بودم که او نیز معلم بازنشسته بود.
سید هاشم خواستار نماینده ی معلمان ایران

Print Friendly, PDF & Email