از درون رژیم:زن ولایت ندارد که قاضی و وزیر شود!

حسن روحانی به گفته خودش اولین نفری است که خانم ها را در ارتش مجبور به حجاب کرد، با شیادی تلاش داشت که سه وزیر زن معرفی کند، یکی از آنها خانم ملا وردی کاندیدای وزارت آموزش و پرورش بود که هر سه را خامنه ای رد.
علیرغم تشکیل کابینه دعوای پشت پرده بین دو جناح بر روی وزرای زن ادامه یافته است. باندهای باصطلاح اصلاح طلب روحانی زیر ضرب برده اند احمدی نژاد یک زن را وزیر کرد و تو اینکار را هم نتوانستی بکنی! در این جنگ و جدال ناچار شدند که ابتدا در درون خودشان روی ماهیت ارتجاعی که بنام دین به سینه میزنند بروند و مطرح کنند که برای رئیس جمهور و وزیر شدن نیاز به ولایت از نظر شرعی دارد و در که در اسلام (ارتجاعی این جماعت) که زن ولایت ندارد.!!
اوج گیری این دعوای درونی بلاخره به رسانه ها کشید و سخنگوی شورای نگهبان ارتجاع در روز ۱۲شهریور ۹۶ در مصاحبه با رسانه‌های حکومتی از دیدگاه ارتجاعی آخوندها در مورد زنان دفاع کرد و گفت: «این یک نظریه فقهی است که زن نمی‌تواند به مفهوم شرعی ولایت داشته باشد و عده‌یی می‌گویند ریاست‌جمهوری و وزارت چون جزیی از آن ولایت است پس زن نمی‌تواند وزیر و رئیس‌جمهور شود. این نظریه فقهی نظر جدیدی نیست که امروز مطرح شده باشد بلکه نظری است که چند صد سال در عرصه‌های فقهی روی آن بحث شده مانند بحثی که در خصوص قضاوت زنان مطرح است».

برگرفته ازایران اسرار

Print Friendly, PDF & Email