حمايت هاي بين المللي از اعتصاب غذاي زندانيان گوهردشت

بيانيه كميته آلماني همبستگي براي ايران آزاد خطاب به زندانيان سياسي اعتصابي در گوهردشت : مبارزه شما عليه شرايط غيرانساني زندان يك عمل قهرمانانه است و همبستگي بي انتهاي ما را برانگيخته است

با وجود اين اجازه بدهيد از شما خواهش كنيم به اعتصاب غذاكه اكنون وارد دومين ماه شده پايان دهيد ما از خواستهاي عادلانه شما تماما حمايت خواهيم كرد تا به مبارزه در كنار شما براي آزادي در كشورتان ادامه دهيم

كميته آلماني همبستگي براي ايران آزاد، متشکل از نمايندگان پارلمانهاي فدرال و ايالتي، حقوقدانها و فعالان حقوق بشر از جامعه مدني آلمان، طي بيانيه يي که توسط اتو برنهارد رئيس اين کميته صادر شده ، ضمن ابراز همبستگي بازندانيان سياسي اعتصابي در گوهر دشت و قدرداني كامل ازآنها، خطاب به زندانيان سياسي نوشت: در حكومتي كه تمامي استانداردهاي بين المللي در خصوص شرايط حبس را بيرحمانه زيرپاميگذارد و نشان داده كه هيچ اهميتي براي ارزشهاي جامعه جهاني قائل نيست، ابراز ميدارد.ما مدتهاست كه شما را در وضعيتي كه هستيد همراهي ميكنيم و از حاميان و سياستمداران بين المللي نيز كه تاكنون از وخيم تر شدن اوضاع ممانعت بعمل آوردند بخاطر همبستگي شان تشكر ميكنيم.

ما نسبت به حمايت بسياري از نمايندگان پارلمان اروپا مطمئن هستيم و ميدانيم كه بسياري اعضاي مجالس ملي در كشورهاي اروپايي نيز از شما حمايت ميكنند.

بيانيه کميته آلماني همبستگي براي ايران آزاد، مي افزايد : ما همراه با شما خواستار تحقيق و پيگرد (قضايي) عليه مسئولان قتل عام سال ۱۹۸۸ توسط يك كميسيون بيطرف بين المللي هستيم تا به مجازات اين مجرمان در ديوان عالي جزايي بين المللي نايل شويم. رژيم (ايران) در موضع ناحق قرار دارد و دست به جنايت عليه بشريت ميزند. مبارزه شما عليه شرايط غيرانساني حبس و شيوه هاي مجازات يك عمل قهرمانانه است و همبستگي بي انتهاي ما را برانگيخته است.

با وجود اين، اجازه بدهيد از شما خواهش كنيم که به اعتصاب غذاي خود كه اكنون وارد دومين ماه آن شده ايد، پايان دهيد. ما از خواستهاي عادلانه شما تماما حمايت خواهيم كرد.ولي ما به شما نياز داريم، ما از صميم دل آرزو ميكنيم كه شما سلامت خود را بازيابيد. ما بي نهايت آسوده خاطر خواهيم بود كه بتوانيم به مبارزه در كنار شما براي آزادي در كشورتان – ايران – ادامه دهيم

بيانيه کميته پارلماني براي آزادي ايران: ما پارلمانترها كه مردم بريتانيا را نمايندگي مي كنيم

ضمن اعلام حمايت و همبستگي با زندانيان سياسي اعتصابي که وارد دومين ماه اعتصاب غذاي خود شده اند مصرانه مي خواهيم به اعتصاب غذاي خود پايان دهند

آنها مطمئن باشند كه ما به تلاشهاي خود براي برجسته كردن وضعيت غيرقابل قبول و غيرقابل تحمل زندانيان ادامه مي دهيم و تا زماني كه به حقوق مشروع شان دست پيدا كنند دست از تلاش برنخواهيم داشت

كميته پارلماني بريتانيايي براي آزادي ايران که از حمايت بسياري از اعضاي برجسته هردو مجلس انگلستان برخوردار است، طي بيانيه يي که توسط پرفسور لرد التون صادر شده، اعلام کرد: نمايندگان پارلمان انگلستان از جامعه بين المللي مي خواهند كه جان زندانيان سياسي در حال اعتصاب غذا در زندانهاي ايران را نجات دهند.

زندانيان سياسي شجاعي كه در زندان گوهردشت وارد دومين ماه اعتصاب غذاي خود عليه شرايط هولناك در زندان و ساير اقدامات سركوبگرانه شده اند و ما قويا از خواستهاي آنها حمايت مي کنيم.

كميته پارلماني بريتانيايي براي آزادي ايران، خطاب به زندنيان اعتصابي تاکيد کرد : ايستادگي شما و اراده مصممتان براي به چالش كشيدن ظلم و تعدي رژيم در طي هفته هاي گذشته، انعكاس اراده حقيقي مردم ايران براي مقاومت عليه ديكتاتوري مذهبي و اقدامات سركوبگرانه آن بوده است. ما در اطلاعيه قبلي خود به تاريخ ۱۴ اوت، اين موضوع را برجسته كرده و به مقامات رژيم ايران به خاطر محروم كردن زندانيان از ابتدايي ترين نيازهايشان نظير الزامات بهداشتي، پوشش مناسب و معالجات ضروري پزشكي، اعتراض كرديم.

در بخش ديگري از بيانيه کميته پارلماني بريتانيايي آمده است: ما قوياً اين رفتار غيرقابل قبول با زندانيان سياسي و زندانيان عقيدتي توسط مقامات رژيم ايران را محكوم مي كنيم. ما بار ديگر همبستگي خود را با زندانيان سياسي گوهردشت كه هيچ راه ديگري به جز متوسل شدن به اعتصاب غذا براي احقاق حقوقشان و استاندارهاي اوليه براي حفظ كرامت انساني، نداشته اند، اعلام مي كنيم…

در حاليكه آنها وارد دومين ماه اعتصاب غذاي خود شده اند، ما پارلمانترها كه مردم بريتانيا را نمايندگاني مي كنيم، به شدت نگران وضعيت سلامتي شان بوده و مصرانه از آنها مي خواهيم كه به كارزار اعتصاب غذاي خود پايان دهند.

آنها بايستي از اين قضيه مطمئن باشند كه ما به تلاشهاي خود براي برجسته كردن وضعيت غيرقابل قبول و غيرقابل تحمل زندانيان ادامه مي دهيم و از جانب آنها تا زماني كه به حقوق مشروع و آزاديهاي ابتدايي شان دست پيدا كنند، دست از تلاش برنخواهيم داشت.

كميته پارلماني بريتانيايي براي ايران آزاد اعلام كرد، همچنين از كارزار جهاني براي به دست آوردن عدالت براي قربانيان رژيم ايران، حمايت خواهد كرد و به فشار گذاشتن روي دولت انگلستان و ارگان‌هاي سازمان ملل براي اين كه رژيم ايران را مجبور كنند كه به اعدام‌ها، حلق‌آويزها در ملأ عام و دستگيريهاي خودسرانه پايان دهد، ادامه خواهد داد.

كميته پارلماني براي ايران آزاد، فراخوان خود را به وزارت خارجه، دبيركل سازمان ملل متحد، كميسرعالي حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ملل متحد، مخصوص حقوق بشر در امور ايران، عفو بين الملل و ساير سازمان‌هاي بين‌المللي غير دولتي مورد تأكيد قرار داده و از آنها مي خواهد اين رفتار غيرانساني با زندانيان عقيدتي در ايران را محكوم كنند و خواستار آزادي فوري و بدون قيد و شرط آنها شوند.

كميتة پارلماني بريتانيايي براي ايران آزاد در پايان بيانية خود تأكيد مي‌كند: ما از كميسرعالي حقوق بشر سازمان ملل مي خواهيم كه دست به اقدام عملي زده و كميته تحقيق بين المللي را براي حسابرسي از مسببان و آمران قتل عام تشكيل داده و مجازات هاي مقتضي را براي آنها كه دست به جنايات سيستماتيك مي زنند اعمال كند.

پيام كميته ايتاليايي پارلمانترها و شهروندان به زندانيان سياسي اعتصابي در گوهر دشت:

ضمن درخواست از شما براي خاتمه دادن به اعتصاب غذا بر تعهدمان نسبت به شما تا تحقق خواسته هاي برحقتان   پاي مي فشاريم

كميته ايتاليايي پارلمانترها و شهروندان براي ايران آزاد، به تعهد و به مبارزه شما كه بدون خشونت و با ظرفيت بالاي فداكاري عليه شكنجه و اذيت و آزار اين رژيم، هدايت مي شود درود مي فرستد.

ما پارلمانترهاي ايتاليايي از چند هفته قبل از وضعيت شما و از مقاومت شما مطلع شديم و طي فراخواني از مقامات ايتاليايي، اروپايي و سازمان ملل خواستيم رژيم ايران را به احترام به چهارچوب حقوق بين الملل در رابطه با زندانيان وادارکنند.

ما ضمن محكوم كردن قاطعانه جنايات رژيم آخوندها، همبستگي و حمايت كامل خودمان را با شما ابراز مي كنيم. ما بعنوان پارلمانترهاي ايتاليايي، ضمن درخواست از شما براي خاتمه دادن به اعتصاب غذا، بر تعهد خودمان نسبت به حمايت از شما تا زمانيكه خواسته هاي بر حقتان طبق نرمهاي حقوق بين الملل محقق شود پاي مي فشاريم.

رئيس كميته : آكيله توتارو نماينده پارلمان ايتاليا

رؤساي مشترك : كارلو چيچولي – اليزابتا زامپاروتي

دبير كميته : آنتونيو استانگو

بيانيه زندانيان سياسي زاهدان

زندانيان سياسي زندان مرکزي زاهدان طي بيانيه يي از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي زندان گوهردشت کرج حمايت کردند.

در قسمتي از اين بيانيه آمده است:‌ «ما زندانيان سياسي در مقابل بربريت و اعمال وحشيانه اين رژيم تنها راهي که برايمان باقي مي ماند اين است که نسبت به اين اعمال غير انساني اعتراض کنيم و دست به اعتصاب غذا بزنيم تا مردم ايران و جهان را از ظلمي که در حق ما روا داشته مي شود آگاه کنيم. لذا ما زندانيان سياسي زندان مرکزي زاهدان اين جنايت نابخشودني را محکوم مي کنيم و از خواست زندانيان سياسي زندان گوهردشت که در اعتصاب غذا طولاني مدت بسر مي برند حمايت مي کنيم.

Print Friendly, PDF & Email