«جنبش دادخواهی گامی بلند در راستای سرنگونی» : شمس الضحی احسانی

شمس الضحی احسانی ناطق

در دنیا چیزی پرارزش تر از آزادی نیست، که مجاهدین مسیر دست یابی به آنرا با پرداخت خون و گوشت به اینجا رسانده اند.
یعنی امروز که رژیم توان سرکوب توه مردم را همچون دهه خونین ۶۰ ندارد.
من خودم شاهد بودم که جلادان آخوندی چه جنایتی در حق مجاهدین مرتکب شدند، چون خانواده و بستگانم بخاطر عقیده و آرمانشان در همان ایام مورد شکنجه و اعدام بدست همین جنایتکاران قرار گرفتند.
سی و هشت سال است که جز شرارت و دورویی و اعدام و شکنجه و رنج مردم ایران متاسفانه نمی بینیم. حکومتی که تروریسم پرور است و حق مظلومان را در زیر پاهایش مدفون میکند، اختلاس میکند، درامور کشورهای همسایه مداخله کرده و موجب فساد و تباهی جان های بی گناه میشود .
اکنون در ایران عزیز ما حکومتی در راس کار است که جنون اعدام و شکنجه و زندان دارد، حکومتی که جز بد نامی برای ملتش و مردم داغدارش چیزی برای گفتن ندارد. سال شصت و هفت سی هزار گل سرخ پرپر شدند بخاطر همین حکومت خودپرست و تفرقه انداز، سی هزار خانواده داغدار که حتی نتوانستند در سوگ عزیزانشان مویه و زاری کنند.
سی هزار گل سرخ از بهترین جوانان وطن، به راستی چرا اینگونه اعدام شدند؟
تنها بخاظر عقیده و اندیشه، بخاطر آزادی و آزادگی، بخاطر اینکه نتوانستند ظلم را ببینند و سکوت کنند.
امروز دادخواهی برای آن شهیدان مظلوم وظیفه ای برای تک تک ماست، که همصدا با خانم مریم رجوی فریاد دادخواهی برای این سی هزار گل سرخ را که به برای آرمان آزادی شهید شدند را از دادگاه های صالح و حقوق بشر بخواهیم .
میخواهیم زنده بمانیم اما نه به هر قیمتی، میخواهیم آزاد باشم نه با این چنین حکومت صفاکی …..
میخواهیم با زنان و مردانی از نسل آفتاب به روشنایی زندگی کنیم، بدون دروغ نیرنگ چپاول و خونریزی و اعدام، میخواهیم با نسل مقاومت که بواقع خانم رجوی با بذر وجود خویش آنرا آبیاری کرده و امید و روشنایی را دردلهای بیقرار ماهمچنان تا پیروزی نهایی نشانده باقی و برقرار بمانیم .
دیگر نباید به این ظالمان اجازه نفس کشیدن داد وحتی نباید دقیقه ای را از دست داد باید برای فردای ایران آزاد بپا خواست .
افراد آزادی خواه زیادی از سراسر دنیا که خود بخاطر آزادی سختی کشیده و درد آشنایید، از این جنبش حمایت کرده و برای به سرانجام رساندنش همراه مقاومت و مردم ایران هستند.آنها میدانند که ملت ایران در چه فسادی از ظلم و جور دست و پا میزنند لذا حامیان حقوق بشر را به استمداد طلبیده تا هر چه سریعترآمران و عاملان قتل عام دسته جمعی شهیدان راه آزادی را به میز محاکمه بکشانیم.
جامعه جهانی باید به جنایت بیست و نه سال پیش این رژیم دژخیم، هر چند بسیار دیر واکنش نشان دهد تا رژیم آخوندی دست از اعدام جوانان وطن بردارد.
و ما تا پیروزی نهایی از پا ننشسته منتظریم….
در پایان با سلام درود بی شائبه به خانم مریم و اقای رجوی و مجاهدین سرفراز پنجاه و دومین سال تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران را۱۵ شهریور۹۶ پیشاپیش به شما و همه اشرف نشانها در سراسر دنیا تبریک میگوئم .
شمس الضحی احسانی ناطق ۲۹ مرداد ۹۶

Print Friendly, PDF & Email