نامه زندانيان سياسي اعتصابي در زندان گوهردشت كرج

جمعي از زندانيان سياسي در حال اعتصاب غذا در زندان گوهردشت کرج طي بيانيه اي، خواستار حمايت مردم از اعتصاب غذا و پايداريشان در برابر دژخيمان شدند و به مجامع و ارگانهاي حقوق بشري بين المللي براي بازديد از وضعيت زندانيان سياسي در زندانهاي رژيم آخوندي از جمله زندان گوهردشت فراخوان دادند. در بيانيه زندانيان سياسي در حال اعتصاب غذا در زندان گوهردشت كرج آمده است

”آزادي وکرامت انساني آسان بدست نمي آيد. هر چيزي بهايي دارد. قريب به چهار دهه سرکوب و تجاوز و تعدي به حقوق انساني مان ميگذرد. هم اکنون ما و بعضي از برادران هم بندمان در گذر از هفتاد سالگي در زندان،‌ شاهد تجاوز آشکار به حقوق زندانيان سياسي و عقيدتي و زورگويي دست اندرکاران و سرکردگان دستگاه قضاييه،‌ اطلاعات و زندانبانان اين حاکميت هستيم. ما زندانيان بي پناه با استقبال از پر خطرترين رفتارهاي مأموران و شکنجه در زمان انتقال به انفرادي و تنها با مقاومت و ايستادگي، دست به اعتصاب غذا زده و ما همگي در اين حرکت حق طلبانه با هم متحد هستيم . اکنون ۲۶ روز از اعتصاب غذا را پشت سر ميگذاريم و در اين شرايط حساس و پر خطر انتظار ياري از هموطنان حق طلب و مخصوصاً اشخاص حقيقي و حقوقي و مدافعان حقوق بشر را داريم تا در برابر خودسري ها و قانون شکني هاي اين ستمگران حتي با يک دعا ما را ياري دهند. ما ميخواهيم با مواضع بر حقتان در صف و کنار ستمگران قرار نگيريد و حتي اگر شده ما را دعا کنيد و نسبت به اين همه ظلم و جنايت بي تفاوت نباشيد. ما به تمامي مجامع و ارگانهاي حقوق بشري بين المللي براي احقاق حقوقمان فراخوان ميدهيم و خواستار بازديد آنان از وضعيت زندانيان سياسي و خودمان در ايران هستيم.

هموطنان، آگاه باشيد کساني که حداقل الزامات زندگي ما زندانيان را که با هزينه هاي خودمان تامين و خريداري شده بود را غارت کرده و به يغما برده اند، ماموراني همچون پاسدار تروريست محمد مرداني رئيس زندان گوهردشت کرج موسوم به رجايي شهر، معاون زندان، قبادي،‌ فرمانده گارد سرکوبگر زندان سرگرد ذولفعلي و همچنين يوسف مردي سرکرده حفاظت اطلاعات و سرکرده پاسياري، باقري و همچنين معاون حفاظت اطلاعات شخصي بنام عظيمي بودند که بايستي در روز موعود در کنار دستوردهندگان خويش،‌ در دادگاههاي مردمي و بين‌المللي پاسخگوي اين همه جنايت باشند.

در خاتمه و در ايام سالگرد تاسيس سازمان پر افتخار مجاهدين خلق ايران پيشاپيش ۱۵شهريور،‌ پنجاه و دومين سالگرد تاسيس سازمان را به مسعود و مريم و تک تک رزمنده شيران ارتش آزادي و تمامي اشرف نشانها در داخل و خارج ميهن و خلق قهرمان ايران تبريک ميگوييم و آرزوي سرفرازي و افتخار روز افزون براي اين گنجينه عظيم ملي و ميهني داريم. درود بر همه شما ؛ سلام بر آزادي” .

”جمعي از زندانيان سياسي و در حال اعتصاب،‌ محبوس در سالن ۱۰ بند ۴ زندان گوهردشت کرج شهريور ۱۳۹۶”

Print Friendly, PDF & Email