ایران: وضعيت وخيم زندانيان سياسي كه اعتصاب غذاي آنها وارد پنجمين هفته مي شود

شورای ملی مقاومت ایران

دژخیمان رژیم از هرگونه رسیدگی به زندانیان اعتصابی خودداری می کنند

جعفری دولت آبادی دادستان جنایتکار تهران در واکنش به موج همبستگی در داخل و خارج كشور با زندانیان سیاسی اعتصابی؛ با وقاحت اعلام کرد «دستگاه قضا تسلیم اعتصاب غذای زندانیان نمی شود» (رسانه های حکومتی-اول شهریور۹۶). متعاقبا فشار دژخيمان بر زندانیان كه اولين ماه اعتصاب غذاي خود را پشت سر مي گذارند شدت یافته است
زندانیان سیاسی سالن ۱۰ بند چهار زندان گوهردشت در بیست و هفتمین روز اعتصاب غذاي خود در شرایطی وخیم با ضعف شديد جسمی و افت فشار خون مواجهند.‌ شماری از آنها در روز چهارشنبه اول شهریور به هنگام ملاقات با خانواده هایشان توان ایستادن یا حتی نشستن بر روی صندلی را هم نداشتند. به رغم بیهوش شدن مکرر شماری از اعتصابیون طی چند روز اخیر دژخیمان از هرگونه رسیدگی پزشكي به آنها خودداری می کنند. به خاطر ایزوله بودن سلولها و کل سالن؛ هیچ هوایی در این سالن جریان ندارد و زندانیان در حال اعتصاب دچار سردردهای شدید شده اند.
در همین حال، جمعی از زندانیان سیاسی زندان اردبیل در همبستگي با زندانيان سياسي گوهردشت يك اعتصاب غذاي ۷روزه (۲تا۸شهریور) را آغاز کرده اند. آنها طی نامه سرگشاده یي به خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، خواستار رسیدگی به وضعیت زندانیان اعتصابی شدند.
زنداني سياسي ارژنگ داوودي از زندان زابل نیز از روز ۲۹ مرداد ماه در همبستگي با زندانيان سياسي اعتصابي در زندان گوهردشت و اعتراض به شرايط فجيع خود در سلولهاي انفرادي زندان زابل، اعتصاب غذا و دارو کرده است.
زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی تهران نیز در همبستگی با زندانیان اعتصابی زندان گوهردشت به مدت سه روز اعلام اعتصاب غذا کرد.
دکتر ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب ضد سلطنتی طی بیانیه ای با زندانيان اعتصابي اعلام همبستگي كرد و به مناسبت سالگرد قتل عام ۶۷ تاکید کرد که تا تا روز سپرده شدن جلادان به دست عدالت دست از دادخواهی نخواهد کشید.
مقاومت ایران با تأكيد بر اينكه جان و سلامتي زندانیان اعتصابی که شماری از آنها به دلیل تحمل سالها حبس و شکنجه از بیماریهای مختلف رنج می برند، به شدت در معرض خطر است؛ خواستار اقدام فعال مراجع بین المللی حقوق بشر براي نجات جان زندانیان اعتصابی و تأمين حقوق حداقل و پايه یي آنهاست.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳ شهریور ۱۳۹۶ (۲۵ اوت ۲۰۱۷)

Print Friendly, PDF & Email