اعتصاب غذا و داروی زندانی سیاسی ارژنگ داوودی

زندانی سیاسی ارژنگ داوودی از روز ۲۹ مرداد ماه ۹۶در اعتراض به شرایط فجیع خود در زندان زابل و همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان رجایی شهر اعلام اعتصاب غذا و دارو کرد.
به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام؛ آقای ارژنگ داوودی زندانی سیاسی سالخورده پس از انتقال به زندان زابل بطور مستمر در انتقال و سلول انفرادی است.این زندانی سیاسی با وجود ابتلا به بیماری قند و ناراحتی قلبی به دلیل شرایط اسفبار زندان و پس از اطلاع از وضعیت زندانیان سیاسی رجایی شهر و اعتصاب غذای ایشان از روز ۲۹ مرداد ماه؛ اقدام به اعتصاب غذا و دارو کرده است.

ایشان در پیام خود اعلام کرد که از زند نیان سیاسی اعتصابی در رجایی شهر حمایت می کند و تا رسیدن به خواسته هایش دست از اعتصاب غذا و دارو نخواهد کشید.
آقای داوودی تاکنون شانزده بار از زندانی به زندان دیگر جابجا شده است. زندانهایی که فاقد هر نوع امکانات بهداشتی و درمانی بوده و مینیمم بهداشت در آنها وجود ندارد. این زندانی سیاسی هم اکنون در سلول انفرادی؛ محروم از ملاقات؛ کتاب و روزنامه است. مسئولین زندان زابل برای افزایش فشار بر این زندانی سیاسی اقدام به محدود کردن تماس تلفنی وی کرده اند. یکی از عاملین اصلی این مشکلات فردی به نام غلامرضا رضایی مسئول حفاظت زندان است که خود از عاملین ورود؛ پخش و توزیع مواد مخدر در زندان زابل است.

Print Friendly, PDF & Email