ایران: انتصاب پور محمدی از اعضای کمیته مرگ به عنوان مشاور رئيس قضاییه آخوندي

شورای ملی مقاومت ایرانسردژخيم مصطفي پورمحمدي عضو كميته چهارنفره مرگ در قتل عام زندانيان سياسي در تهران و وزير دادگستري دوره اول رياست جمهوري روحاني، به دستور خامنه اي به عنوان مشاور صادق لاريجاني رييس قضاييه آخوندي منصوب شد. به دنبال افشاي گسترده جنايتهای پورمحمدي در داخل و خارج ايران روحاني او را با سردژخيم عليرضا آوايي يكي از اعضاي كميته هاي مرگ در خوزستان جايگزين نمود. آخوند محسنی اژه‌ای معاون اول قضاییه رژیم هنگام معرفی پور محمدی این جلاد بیرحم را «یک مدیر لایق و خدوم» خواند.
محسني اژه‌اي در توصیف اهمیت وزارت و وزير دادگستري نیز گفت: این تنها وزيري است که هر سه قوه در آن دخالت دارند. اين در حاليست كه علاوه بر پورمحمدي و آوايي وزیران دادگستري قبلي مانند مرتضي بختياري و اسماعيل شوشتري نيز از آمران و عاملان قتل عام ۶۷ بوده اند. چيزي كه به خوبي نشان مي دهد، كيان اين رژيم، به ويژه دستگاه قضايي آن با اعدام و قتل عام زندانيان سياسي سرشته است. قتل عام ۶۷وجه مشترك همه باندها و جناحهاي رژيم آخوندي است و مناصب كليدي در اين رژيم در دست كساني است كه يا در قتل عام دست داشته و يا مدافع سرسخت آن هستند. در يك كلام نظام آخوندي چيزي جز حكومت قتل عام نيست.
محسني اژه اي خود دژخيمي خونريز است كه طي ۳۸سال گذشته در مناصب مختلف مانند دادستان، نماينده قضاييه در وزارت اطلاعات، وزير اطلاعات، معاون اول قضاييه و … بيشترين نقش را در اعدام و شكنجه زندانيان ايفا كرده است. او از دست اندركاران قتل عام ۶۷، از مسئولان ترورهاي خارج كشور و قتلهاي زنجيره یي و از دست اندركاران سركوب خونين قيام مردم در سال ۸۸ بوده است. اژه ای در ۳۰سپتامبر ۲۰۱۰ به خاطر نقض جدی حقوق بشر در لیست تحریمهای آمریکا و در ۱۳ آوریل ۲۰۱۱ در ليست تحريمهاي اتحاديه اروپا قرار گرفت.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول شهریور ۱۳۹۶ (۲۳ اوت ۲۰۱۷)

Print Friendly, PDF & Email