از خواسته‌ها ی بر حق” قهرمانان در زنجیر” حمایت می‌کنیم

 اعتصاب غذا ی “شیر مردان “در بند

۱۸ گرد دلیر
۱۸ مشت به هم بیخته خلق اسیر
در سیاهچال رژیمی خونریز
لب فرو بسته ز قوت
تا سیه روی کنند
خصم و دژخیم و همه
شرزه پیر
هموطنان
بیش از سه هفته از” اعتصاب غذا ی قهرمانان در زنجیر” می‌گذرد .وضعیت بعضی‌ از این “شیر مردان “به دلیل بیماری و کهولت سنّ نگران کننده گزارش شده است .
متأسفانه در نظام نا مقدس جمهوری آخوندی زندانیان برای بدست آوردن ابتدایی‌ترین حقوق خود باید از جان خویش مایه بگذارند. در همین نظام نا مقدس دژخیمان تلاش می‌‌کنند با محاصره و در تنگنا قرار دادن زندانیان آنها را به تسلیم وادار کنند . اعتصاب غذا ی “شیر مردان “در بند ؛ پژواک مقاومت جانانه آنان در مقابل دژخیمان و” اراده سترک “آنها در عدم تمکین به “جیره خواران خامنه‌ای ” می‌‌باشد .
اتحاد زندانیان سیاسی به اطلاع عموم می‌‌رساند که ما ضمن اینکه گزارش جامعی‌ از وضعیت این عزیزان را در ملاقات حضوری با خانم عاصمه جهانگیر به صورت مکتوب به ایشان تقدیم کردیم ؛ حمایت کامل خود را از خواسته‌های بر حق آنان اعلام کرده و از عموم مجامع بین‌المللی مصرانه می‌‌خواهیم که با اعتراض به رژیم ایران به کمک زندانیان قهرمانی بپردازند که در سخت‌ترین شرایط به سر می‌‌برند
ما همچنین بر این باوریم که در نبرد همیشگی‌” تسلیم و مقاومت “پیروزی از آن کسانی‌ است که” مقاومت “را بر” ذلت تسلیم” ترجیح می‌دهند .
اتحاد زندانیان سیاسی ایران
۳۰ مرداد ۱۳۹۶ / ۲۱ آگوست

برای دریافت آخرین اخبار ما را در تلگرام دنبال کنید.

Print Friendly, PDF & Email