نماينده خامنه اي: عراق و شام و مديترانه خارج از مرزهاي ما نيست

شورای ملی مقاومت ایران

اعتراف يكي از سردمداران رژيم، ضرورت اخراج پاسداران و مزدوران از منطقه را مضاعف مي كند

آخوند احمد علم الهدی، عضو مجلس خبرگان ارتجاع، نماينده خامنه اي، امروز در نمايش جمعه مشهد بار ديگر اعتراف كرد كه رژيم آخوندي مرزهايش را در عراق و شام و سواحل مديترانه بسته است. او گفت «امروز اینجور نیست كه كویر عراق و شام و ساحل دریای مدیترانه یك نقطه خارج از این مملكت و از این مرزه ، جبهه اسلام (بخوانيد مرزهاي رژيم آخوندي) اونجا تشكیل شده است».
او به صراحت اعتراف كرد كه واژه دجالگرانه «دفاع از حرم» كه رژيم آخوندي سالهاست براي سرپوش گذاشتن بر كشتار مردم سوريه به كار مي برد، هيچ مفهومي جز تجاوزكاري و اشغالگري در منطقه ندارد. وي گفت: «نیرویی كه به عنوان مدافع حرم از اینجا میره در اون جبهه فداكاری و ایثارگری می كند, این در حقیقت نیروی امام رضاست, كه برای توسعه دین (بخوانيد توسعه فاشيسم ديني حاكم بر ايران) از این نقطه به عراق و سوریه, اعزام مي شوند».
اظهارات صريح يكي از بالاترين مهره هاي رژيم آخوندي در مورد اهداف رژيم آخوندي از دست اندازي به عراق و سوريه تأكيد مضاعفي است بر ضرورت اخراج پاسداران و شبه نظاميان مزدورشان از سوريه و عراق و ديگر كشورهاي منطقه.
شوراي ملي مقاومت ايران- كميسيون خارجه
۲۷مرداد ۱۳۹۶(۱۸اوت ۲۰۱۷)

Print Friendly, PDF & Email