گزارش دیدار هیئتی از اعضاء اتحاد زندانیان سیاسی با گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر ایران

 گزارشگر ویژه سازمان ملل
روز سه‌ شنبه ۱۵ آگوست ۲۰۱۷ هیئتی از طرف اتحاد زندانیان سیاسی ایران به سر پرستی آقای محمد حسین توتونچیان با خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در اسلو دیدار کردند .در این دیدار بنا ٔبر در خواست  خانم عاصمه جهانگیر  ، هیئت ابتدا توضیحاتی در رابطه با اتحاد زندانیان سیاسی ارائه کردند .
آقای توتونچیان گفتند اتحاد زندانیان سیاسی بزرگترین تشکل زندانیان است که مرکز آن در اسلو و اعضای آن در شهرهای اروپا ،آمریکا، کانادا و ترکیه مستقر هستند. این اتحاد توسط یک شور مرکزی هدایت و سیاست گذاری میشود .منبع مالی اتحاد حق عضویتی است که اعضاء بطور داوطلبانه می‌پردازند .
اتحاد  مخصوص گروه خاصی‌ نیست و همه زندانیان با گرایش‌های مختلف سیاسی می‌ توانند به آن بپیوندند.در ادامه این معرفی‌ آقای سعید مقصودی به کارکردهای های  اتحاد اشاره کرد ، آقای مقصودی گفتند موضوع اصلی‌ و دستور کار اتحاد در زمینه حقوق بشر و بطور اخص زندانیان سیاسی در بند است که ما از یکطرف تعهد به رساندن صدای آنها را داریم و از طرف دیگر در حد توانمان کمک به خانواده‌های آنها را در دستور کار خود داریم ، ایشان گفتند در زمینه کمک به خانواده آنها ما به خاطر مسائل امنیتی دست بستگی‌های زیادی داریم .
در رابطه با قتل‌عام سال ۶۷  آقای توتونچیان خطاب به گزارشگر  گفتند ما به حیطه مسئولیت شما آگاه هستیم استنباط ما این است که ما میتوانیم از طریق شما پیام  خود را به مسئولین سازمان ملل انتقال دهیم ، بنابراین خواهشمندیم  به کمیساریای  عالی‌ از قول نهاد ما بگوئید ،اینکه رژیم ایران دژخیمی چون رئیسی را کاندید ریاست جمهوری می‌کند ،اینکه حسن روحانی قاتلین   قتل‌عام ۶۷ را در مسند وزیر دادگستری  مینشاند ،اینکه رژیم ایران به تخریب گور‌های جمعی و از بین بردن آثار آن قتل‌عام  می‌‌پردازد بخاطر سکوت شماست . رژیم ایران تلاش می‌کند که این واقعه دهشتناک را بفراموشی بسپارد. ما از شما مصرانه می‌خواهیم که در این مورد در سمت رژیم ایران قرار نگیرید و به یاری بازماندگان و داغدیدگان بپردازید .قتل‌عام سال ۶۷  اگر چه که در ۲۹ سال پیش اتفاق افتاده اما همین امروز هم بسیاری از خانواده ها به دنبال محل دفن عزیزانشان هستند . بنا بر این ، این پرونده تا تعیین تکلیف نهایی باز خواهد ماند . آنگاه آقای کمال خشنود وضعیت زندانیان  گوهر دشت که در اعتصاب غذا به سر می‌‌برند را بطور مکتوب به خانم جهانگیر ارائه کرد و خواستار پیگیری آن شد .خانم سیما مرادی یکی‌ دیگر از اعضای هیئت ضمن معرفی خود  به شرح وقایعی پرداختند که خود در زندانها ی رژیم شاهدش بوده‌اند  .
خانم مرادی گفتند با شناختی‌ که از این رژیم دارم وضعیت در زندانها همواره بر اساس شکنجه و پایمال کردن حقوق زندانیان استوار است .آقای سعید مقصودی  نیز ضمن شرحی از شکنجه‌های خود به گزارشگر گفتند  با توجه به این که هیچکدام از اعضای این اتحاد به ایران تردد نمیکنند و با توجه به اینکه ما برای خبر گیری از داخل ایران کانال های  مطمٔنی داریم خواهان تعامل بیشتر گزارشگر با اتحاد شد .
در قسمت پایانی آقای توتونچیان ضمن شرح مبسوطی از وضعیت زندانی سیاسی علی‌ معزی از گزارشگر ویژه خواهان توجه ویژه به پرونده این زندانی دهه شصت  که هم اکنون نیز در زندان در  شرایط بسیار دشواری به سر میبرد شد .  خانم عاصمه جهانگیر  ضمن ثبت همه  صحبت‌ها به سوالاتی از قبیل  نحوه شکنجه در زندانها ، وضعیت وکالت برای زندانیان ، آمار  زندانیان سیاسی فعلی‌ و تعداد ایرانیان موجود در نروژ  پرداخت که هیئت به طور مشروح به سوالات  گزارشگر جواب داد ،
آقاى غلامحسین مقبلى یکى دیگر از اعضاى هیئت بود که در طول ملاقات مکالمات دو طرف را به ثبت رساندند.
اتحاد زندانیان سیاسی ایران

Print Friendly, PDF & Email