مشایی: ما با ولایت فقیه نظرمثبت نداریم، این جهل است خود شیطان است.

 

مشایی: ما با ولایت فقیه ای که موجب صف‌بندی جامعه باشد نظرمثبت نداریم، این جهل است… خود شیطان است.

Print Friendly, PDF & Email