دزفول – درگیری مردم و نیروی انتظامی

 

صبح امروز یکشنبه ۲۲مرداد ماه؛ جمعی از مردم دزفول در اعتراض به طرح انتقال آب به اندیمشک مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.
بنا‌ به گزارشهای دریافتی مردم معترض در مقابل فرمانداری خیابان را مسدود کردند. نیروی انتظامی با مردم معترض درگیر شد و به ضرب و شتم تجمع کنندگان پرداخت.

مردم با فریاد و شعارهای نیروی انتظامی خجالت خجالت مانع دستگیری می شدند. فریادهای کمک خواستن مردم همه جا پیچیده بود.

Print Friendly, PDF & Email