فراخوان گروه اتحاد بازنشستگان به تجمع

گروه اتحاد بازنشستگان، چنانچه از نامش مشخص است همه بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری و تامین اجتماعی را در برمی گیرد‌ با توجه به عدم دستیابی به مطالبات خود که برون رفت از خط فقر و داشتن بیمه ای کارآمد و رایگان و حفظ سلامت صندوق های بازنشستگی بوده، با برگزاری تجمعی خواسته های خود را مجددا به مسئولان یادآور می شود.

در آغاز سال مقدار ناچیزی به حقوقها افزوده شد و به واقع “حق ما را ندادند. طرح فلاکت دادند”‌ اما بازنشستگان همچنان زیر خط فقری هولناک قرار دارند و دیگر تاب و تحمل نامه نگاریها و مذاکرات فرسایشی را ندارند.

ضمن این که تاکنون چندین تجمع مشترک بین بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی در مقابل نهادهای مختلف برگزار شده اکنون با شعار خط فقر سه و نیم میلیون، حقوق ما یک و نیم میلیون با صدایی رسا در تجمع ۳۱ مرداد ساعت ۱۰ در مقابل مجلس شرکت می کنیم. سپس چند تن از بازنشستگان قطعنامه را به مسئولان ارائه خواهند کرد و تا پایان شهریور در انتظار پاسخگویی مسئولان خواهیم ماند و در صورت عدم توجه به خواسته های برحقمان به تجمعات و تحصن روی خواهیم آورد.

از همه بازنشستگانی که به معیشت و حقوق نادیده گرفته خود و خانواده شان اهمیت می دهند، دعوت می کنیم به دیگر همکاران خود اطلاع رسانی نموده و به هم بپیوندیم.

“گروه اتحاد بازنشستگان”

Print Friendly, PDF & Email