تجمع اعتراض آمیز کارگران شرکت بلبرینگ سازی تبریز

تجمع اعتراض آمیز کارگران شرکت بلبرینگ سازی تبریز به دليل تعويق حقوق های ۵ ماهه خود/ ربيعى تشكل هاى كارگرى را نابود كرد

Print Friendly, PDF & Email