اعتصاب طلافروشی های سنندج

اعتصاب طلافروشی های سنندج
روز چهارشنبه ۱۸ مرداد طلافروشان سنندج در اعتراض به گرفتن مالیات به صورت سلیقه ای دست به اعتصاب زدند.

Print Friendly, PDF & Email