نامه اتحاد زندانیان سیاسی به نخست وزیر نروژ

آرم جدید اتحاد

خانم نخست وزیر ارنا سولبرگ ،

از طریق رسانه‌‌ها ی نروژ  مطلع شدیم که دولت  شما توسط وزیر مهاجرت خانم سیلوی لیستهوگ، از مردم نروژ خواسته  که اطّلاعات خود را راجع به پناهندگانی که به کشور خود باز میگردند در اختیار دولت شما قرار بدهند.

ما جمعی‌ از زندانیان سیاسی سابق ایران که در تشکلی بنام اتحاد زندانیان سیاسی  با شماره ی (۳۲۹۴۲ ۸۱۵۰ )در نروژ به ثبت رسیده ایم از مواضع اصولی شما حمایت کرده و خواهان اخراج فوری همه  ایرانیانی هستیم که به اسم پناهنده  سیاسی به نروژ آمده و به ایران تردد می‌‌کنند .

خانم نخست وزیر ؛
مایل هستیم به اطلاع شما برسانیم که دولت ایران بسیاری از همین افراد را به خدمت گرفته تا علیه پناهندگان واقعی‌ فعالییت  کرده و آدرس ، تلفن ، مشخصات  و فعالیتهای آنان را به دولت ایران گزارش کنند . همچنین مایل هستیم با ارائه ی سند ضمیمه  که از داخل سفارت جمهوری اسلامی در اسلو به دست آورده ایم به شما اطلاع بدهیم که ایرانیانی که به ایران بر میگردند در سفارت ایران  در  اسلو فرمی را باید پر کنند که در آن فرم بطور کتبی‌ از پناهندگی  انصراف و اظهار پشیمانی میکنند ،

سند انصراف و پشیمانی از پناهندگی

خانم ارنا سولبرگ
ما بسیار امیدواریم که مواضع اصولی شما در این مورد دستخوش معادلات اقتصادی و ملاحظات سیاسی دیگر قرار نگرفته و به مورد اجرا گذاشته شود .

اتحاد زندانیان سیاسی  اشاره به این موضوع را بسیار  ضروری میداند که دولت ایران به خاطر نقص شدید  حقوق بشر و دخالت تجاوز کارانه در کشور‌های همسایه عراق ، سوریه و یمن  در هفته گذشته مورد تحریم آمریکا قرار گرفته .اقدامات تنبیهی دولت آمریکا علیه ایران با رای مثبت اکثریت مطلق هر دو مجلس  نمایندگان وسنا ی این کشور اتخاذ شده است.

ما همچنین از سایر کشورها می‌خواهیم  از دولت نروژ پیروی کرده و کشور خود را از ایادی رژیم ایران پاکسازی کنند.

با احترامات فراوان

اتحاد زندانیان سیاسی ایران
اصل این نامه به زبان نروژی برای نخست وزیر و وزیر مهاجرت و وزیر امور خارجه و مطبوعات نروژ فرستاده میشود .

Print Friendly, PDF & Email