تحليف آخود شياد نمايش شقه و ضعف آخوندها

ولي فقيه ارتجاع در مراسم تنفيذ آخوند روحاني، از تحريمهاي آمريکا عليه رژيم و سپاه پاسداران و بيانيه هاي مشترک کشورهاي آمريکا، انگلستان ، آلمان و فرانسه در محکوميت موشک پرانيهاي رژيم ابراز وحشت کرد و در مورد سياست بين المللي رژيم به رئيس جمهور ارتجاع، هشدار داده و گفت :
يکي از نکاتي که بنده اصرار دارم تکرار کنم و نگذارم از ذهن کسي بيرون برود حضور دشمن و ترفندهاي دشمن است.
نبايد خوابتون ببره نبايد مراقبت را نبايد فراموش كنيد در همه امور, مسئولان مخاطبان اول اين سخن هستند. دشمن مشغول دشمني است کارهاي گوناگوني انجام مي‌دهد ما رو تحريم كردند تحريم البته مشكلاتي رو براي كشور بوجود مي آره در اين ترديدي نيست لاكن تحريمها موجب شد كه ما چشم مان برروي امكانات خودمون باز شد
در تصميم گيريهاي بين المللي به ياد داشته باشيد كه دشمن همه توان خودش رو بكار برده براي اينكه شما رو نابود كنه, اين رو صريحا امروز هم ميگن, بعضيها ميگن, از مسئولين دولتهايي كه با ما مواجهند و مقابله اند, صريح ميگن در صدد نابودي نظام جمهوري اسلامي هستند اين رو به ياد داشته باشيد, بعضيها هم اين رو پنهان مي كنند نميگن, اما واقعيت اين هست كه هستتعامل بين المللي نبايد ما رو از اين نكته كه دشمناني هستند كه به نابودي ما كمر بسته اند نبايد غافل كنه.
از هر بهانه اي هم استفاده مي كنند, شما موشك ماهواره بر به فضا پرتاب مي كنيد ناگهان مي بينيد جنجال درست كردند در دنيا… اينها نشانه هاي آن است كه بيشتر مراقب باشيد
خامنه اي هم‌چنين با هشدار به پيامدهاي مخاصمات دروني رژيم، به آخوند روحاني گوشزد کرد که نيروهاي پاسدار، بسيجي و چماقداران لباس شخصي تضمين حفظ رژيم آخوندي هستند:
قدر نيروهاي انقلابي و پر انگيزه رو هم بدانيد به همه مسئولين من سفارش مي كنم, نيروهاي مومن, پرانگيره و انقلابي اينها كساني هستند كه در مشكلات، كشور رو حفظ مي كنند, دفاع مي كنند, سينه سپر مي كنند, قدر اينها رو بدانيد.
رئيس جمهور رژيم در مراسم تنفيذ خود، امضاي تحريمهاي جديد از سوي رئيس جمهور آمريکا را به روي خود نياورد ولي در عين حال باند رقيب را به خاطر مخالفت با برجام، بدخواه ناميد و بر ادامه‌ي آن تأکيد کرد.
نظام جمهوري اسلامي ايران… هيچگاه تحميل انزوا از سوي دشمنان را نمي پذيرد و تسليم خواست بدخواهان در جهت عدم مشاركت فعال ايران در نظام جهاني و بدور ماندن از تحولات و دستاوردهاي تجربه بشري را نخواهد پذيرفت؛ برجام نشان حسن نيت جمهوري اسلامي ايران براي تعامل سازنده و موثر در سطح بين المللي بوده و هست.
آخوند حسن روحانی رئیس‌جمهور رژیم آخوندی در مراسم تحلیف روز شنبه ۱۴مرداد ۹۶ در مجلس ارتجاع اظهاراتی کرد.

وی ابتدا رأی در آمده از صندوق خود را به رخ باند مقابل کشید و گفت: «مردم بار دیگر. . با زبان رأی خود گفتند، چه می‌خواهند و چه نمی‌خواهند…».
سپس در پاسخ به ولی‌فقیه ارتجاع که گفته بود با یک پرخاش جا نزنید گفت: «این دو لت می‌خواهد دولتی معتدل باشد که نه با هر پرخاشی بترسد و و تسلیم شود و نه با هر هیجانی برآشفته شود و بجنگد».

آخوند روحانی سپس با زبان وارنه به بن‌بست اعتراف کرد و گفت: «ملتی که بیش از ۴۱میلیون رأی در صندوق دارد، هرگز در بن‌بست قرار نمی‌گیرد».
رئیس‌جمهور نظام از برجام هم که عامل تشتت و جنگ و جدال گسترده در نظام آخوندی شده است به‌عنوان عامل وحدت یاد کرد و گفت: «برجام نمونه‌ای از وفاق ملی در ایران است».
آخوند روحانی سپس به برجام به‌عنوان الگویی در پیشبرد سیاست خارجی و پذیرش برجامها و جام‌زهرهای دیگر تأکید و اضافه کرد: «می‌توان تجربه برجام را به یک الگو در روابط و حقوق بین‌الملل تبدیل کرد می‌توان از این استثنا قاعده‌یی ساخت».

رئیس‌جمهور نظام آنگاه بعد از مقداری دود و دم با استفاده از حرفهای خامنه‌ای درمراسم تنفیذ سیاست آویختن خود به غرب را برجسته کرد و گفت: «خط مشی این دولت هم‌چنان تعامل گسترده و متوازن با جهان است که در سخنان اخیر رهبری در مراسم تنفیذ نیز مورد تصریح مجدد قرار گرفت» و به دنبا ل آن در رابطه با تحریمها در حالی‌که تلاش داشت نگرانی خود را بارز نکند اضافه کرد: «امروز روزگار رونمایی از مادر بمبها نیست بیائید از مادر مذاکرات رونمایی کنیم؛ امروز روزگار رونمایی از مادر تحریمها نیست بیائید از مادر همکاریها رونمایی کنیم، مذاکره‌ای بزرگ بر سر جهان جدیدی».

در نهایت هم روحانی نسبت به انزوای شدید منطقه‌یی لب به سخن گشود و با نگرانی افزود: «اعلام می‌کنم دولت جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با هر یک از کشورهای شما هیچگونه محدودیتی ندارد. جمهوری اسلامی خواهان بهترین روابط با همسایگان خود است. ما دست دوستی بسوی همسایگان خود دراز می‌کنیم».

Print Friendly, PDF & Email