درخواست دولت نروژ از مردم این کشور برای گزارش پناهندگانی که به کشور خود رفت و آمد می کنند

وزیر مهاجرت نروژ

  نخست وزیر و وزیر مهاجرت نروژ از مردم می‌خواهند که پناهندگانی را که به کشورهایشان سفر میکنند را دنبال کرده و به مسئولین گزارش دهند.
وزیر مهاجرت نروژ گفت از مردم می‌خواهم پناهند گانی  که به کشور خود سفر میکنند را به ما گزارش کنند .
سیلوی لیستهوگ  گفت در این انتخابات گزارش هایی از مردم دریافت کرده‌ام که همسایه گان و کسانیکه در محیط زندگیشان هستند  به کشوری که از آن فرار کرده‌اند سفر میکنند. برای خیلی‌ از نروژیها این امر عجیبی‌ است زیرا اینها کسانی‌ هستند که وقتی‌ به نروژ آمده‌اند گفته‌اند که ما از جنگ و تحت تعقیب بودن فرا ر کرده ایم.ولی چگونه است آنها برای تعطیلات   به کشور خود بر میگردند . خانم سیلوی گفت  این امر هم برای مردم نروژ و هم برای من بسیار عجیب است . خانم وزیر از مردم نروژ  خواست هر گونه اطلاعاتی‌ راجع به این افراد  چه آنهایی که الان سفر کرده اند و چه آنهای که قبلان حتی یک بار سفر کرده اند  را به اداره مهاجرت نروژ اطلاع دهند .او گفت در حال حاضر وزارت دادگستری نروژ پرونده ۷۸ پناهند ه  که به کشور خود تردد کرده اند را در دست بر رسی‌ دارد .اینها همه در معرض از دست دادن حق پناهندگی  خود هستند . خانم وزیر گفت ما فکر می‌کنیم که این نوک قله سؤ استفاده از دولت نروژ است.
لینک خبر
https://www.nrk.no/norge/listhaug-og-solberg-ber-nordmenn-angi-flyktninger-1.13628053

Print Friendly, PDF & Email