یورش به زندان رجایی شهر و ضرب وشتم و انتقال زندانیان سیاسی عقیدتی سالن ۱۲

به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام؛ بر اساس گزارشهای منتشره ساعاتی پیش تمامی زندانیان سیاسی وعقیدتی سالن بند چهار سالن دوازده زندان رجایی شهر با ضرب وشتم به سالن ده منتقل شدند.
این بند مجهز به دوربین مداربسته و سیستم شنود می باشد.به دنبال مقاومت زندانیان سیاسی این زندانیان توسط مسئولین زندان و نیروهای امنیتی به شدت مورد ضرب وشتم قرار گرفتند. این انتقال به طرز وحشیانه ای انجام شده است. نیروهای گارد همه ظروف و فلاسکهای بیماران راشکسته و درب یخچالها را کنده اند. در مجموع علاوه بر ضرب و شتم لوازم شخصی زندانیان در جریان این انتقال و ضرب و شتم صدمه بسیار دیده است. این ضرب و شتم توسط نیروهای گارد در حضور قبادی مدیر داخلی زندان و یوسف مردی رئیس حفاظت زندان انجام شد.
گفتنی است که در سال گذشته در همین ماه زندانیان عقیدتی اهل سنت از بند ده به سلولهای انفرادی و سالن ۲۱ منتقل شدند و مسئولین بند اقدام به مجهز کردن این بند به سیستم شنود و دوربین مدار بسته کردند.

Print Friendly, PDF & Email