تجمع اهالی روستای گوله-گوله شهرستان تیکان تپه(تکاب)

تجمع اهالی روستای گوله-گوله شهرستان تیکان تپه(تکاب)
روز پنجشنبه ۱۵ تیر ماه؛ جمعی از اهالی روستای گوله-گوله شهرستان تیکان تپه(تکاب ) در مقابل اداره محیط زیست تهران در مورد شکایت از معدن سنگ آهن بخاطر استخراج بی‌رویه سنگ آهن و تخریب گسترده‌ی مراتع، زیستگاه‌های جانوری واز میان رفتن منابع آب مناطق روستایی تجمع اعتراضی برپا کردند.

Print Friendly, PDF & Email