تجمع اعتراضی دستیاران و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور در محکومیت سیاست‌های وزارت بهداشت

روز پنجشنبه ۱۵تیرماه ۹۶ دستیاران و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور در محکومیت سیاست‌های وزارت بهداشت و برخوردهای قهری با جامعه‌پزشکی تجمعات اعتراضی برگزارکردند .

Print Friendly, PDF & Email