اعتصاب کارگران شهردارى زيدآباد دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق

اعتصاب کارگران شهردارى زيدآباد دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق
روز چهارشنبه (۱۴تیر)، کارگران شهردارى زيدآباد دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق دست از کار کشیده و مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند
برپایه گزارشات منتشره،این کارگران معترض که چندین ماه حقوقشان پرداخت نشده است بر درب ورودی شهرداری قفل زده اند

Print Friendly, PDF & Email