عطاالله بهمنش مفسر توانای ورزش ایران درگذشت

عطاالله بهمنش که یکی از  بهترین مفسران ورزش ایران و مبلغ بسیار توانایی برای کشتی و فوتبال و سایر رشته‌های ورزشی بود درگذشت.
بهمنش به هنگام تفسیر رادیویی مسابقات چنان به راحتی و سلیس ورزشهای گوناگون را تفسیر می‌کرد که شنونده خود را در فضای زنده مسابقات حس می‌کرد.
آقای بهمنش به‌عنوان دبیر فدراسیون کشتی ایرانی نیز مسئولیت خود را به‌خوبی انجام داد و فدراسیون کشتی در دوره مدیرت او پیروزیهای چشمگیری به‌دست آورد.
ازطرف اعضای کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران در گذشت این مرد بزرگوار را به خانواده و ورزشکاران مردمی و ورزش دوستان ایران تسلیت می‌گویم.
روحش شاد و یادش گرامی باد
کمیسیون ورزش شوراي ملی مقاومت ایران
مسلم اسکندر فیلابی
۱۲تير۹۶

Print Friendly, PDF & Email