ایران: انتقال زنداني سياسي علي معزي به بند هشت ارودگاه اجباري فشافويه فراخوان به اقدام فوري براي آزادي او

علی معزی

مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام فوري عليه پرونده سازی جدید برای زنداني سياسي ۶۶ساله علي معزی و براي آزادی فوری و بیقید و شرط او فرا مي خواند.
رژيم آخوندي به رغم اينكه دو سال از پايان محکومیت آقاي معزي مي گذرد در صدد است در یک توطئه دیگر و پرونده سازي جدید مانع آزادی او شود. علی معزی پدر دو مجاهد اشرفی و از زندانیان دهه ۶۰ است که تا کنون بارها دستگیر شده و به خاطر سالها تحمل حبس و شکنجه از بیماریهای مختلف از جمله سرطان پروستات، انسداد و خونریزی مداوم روده، تومور مثانه، مشکلات کلیوی و … رنج می برد اما شکنجه گران او را از خدمات درمانی ضروري محروم کرده اند. وی هم اکنون در زندان فشافویه که چیزی جز یک اردوگاه مرگ نیست، زندانی است.
دژخيمان در روز یکشنبه ۷ خرداد قصد داشتند او را با دست بند و پابند و لباس زندان به بيدادگاه ببرند كه او در اعتراض به این رفتار توهین آمیز از رفتن به بیدادگاه خودداری کرد. او بار دیگر در روز دوشنبه ۲۹ خرداد (۱۹ ژوئن) در همین شرایط برای رفتن به دادگاه تحت فشار قرار گرفت اما بار دیگر از رفتن به دادگاه خوداري کرد. به دنبال آن، دژخیمان او را از بند شش زندان فشافویه، به بند هشت این زندان منتقل کردند كه وضعیت بهداشتی و معیشتی آن به مراتب بدتر از سایر بندها است و بیشتر زندانیان با سابقه جنایی در آن محبوس هستند.
علي معزی بر اساس احکام ظالمانه بیدادگاههای همین رژیم می بایست در بهار ۱۳۹۴ آزاد مي شد، اما قضاییه آخوندي با پرونده سازیهای پیاپی تحت عنوان «تبلیغ علیه نظام» از آزادی وی جلوگیری می کند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۰ خرداد ۱۳۹۶ (۲۰ژوئن ۲۰۱۷)

Print Friendly, PDF & Email