طرح هاي آمريكا و گزينه هاي نظامي براي مقابله با شبه نظاميان ايران

به گزارش العربيه در ۱۰ خرداد ۹۶ : ژنرال توماس تاسك معاون فرمانده عمليات ويژه آمريكا گفت، فرماندهي وي الان به درخواست پنتاگون آزمايش ها و مانورهايي انجام ميدهد و وظيفه فرماندهي عمليات ويژه، دادن گزينه‌ها به فرماندهي نظامي و سياسي ميباشد. توماس تاسك طي يك سخنراني در واشنگتن گفت اطلاعات زيادي در مورد رفتار رژيم ايران وجود دارد و در نتيجه مي توان اقدامات آنرا حدث زد.
شبكه ها و مزدوران ايران
ژنرال تاسك فاش كرد كه از وظايف فرماندهي‌اش آماده كردن طرحهايي براي همه احتمالات است و طراحان، كارشان را بطور خاص روي شبكه ها و مزدوران ايران متمركز ميكنند و به اين امر بدليل مزاياي غيركلاسيك جنگها كه از آن برخوردار است اولويت ميدهند. وي در مورد نقش اين شبكه ها گفت آنها ساخت ايران هستند و ايران از آنها بعنوان منطقه جدايي بين خودش و بين نيروهاي ديگر مثل نيروهاي منطقه اي و بين المللي استفاده ميكند.
اين ژنرال آمريكايي توضيح داد كه اين شبكه ها از كشورهاي خاورميانه عبور كرده و به آفريقا و جنوب آمريكا و حتي اروپا رسيده‌اند و احتمال داد كه ايران به تامين مالي آنها و وادار كردنشان براي كار كردن به نفع خودش ادامه بدهد. وي همچنين فاش كرد كه ايرانيها افسراني از نيروهاي مسلحشان را به سوريه مي فرستند تا به سپاه پاسداران و شبه نظاميان حامي ايران كمك كنند و اين نشاندهنده اين است كه ايران بيش از اينكه به ساختن نيروهاي مسلح خودش اولويت بدهد به شبكه هاي شبه نظامي حامي ايران مثل حزب الله لبنان تكيه مي كند.
ژنرال تاسك همچنين توضيح داد كه طرح هاي آمريكا غالبا سناريو مقابله رو در رو با شبه نظاميان حامي ايران را مطرح نميكند بلكه آنچه مطرح است همكاري بين ايالات متحده و نيروهاي همپيمانش براي كاهش تاثير نيروهايي است كه براي ايران كار مي كنند، وي افزود رويارويي شامل تبليغات و جنگ سايبري مي شود.
تشنج دائمي با ايران
سخنان اين مسئول نظامي آمريكايي در مقر انستيتو اينترپرايز آمريكا و به مناسبت شروع يك بررسي در مورد ايران در اين انستيتو انجام شد كه در آن آدميرال بازنشسته مارك فوكس كه معاون فرمانده منطقه مركزي بوده است، شركت داشت.
فوكس گفت، هيچكس نميخواهد با ايران وارد جنگ شود ولي ايران بنحوي رفتار ميكند كه دائما تشنج ايجاد ميكند، وي گفت هدف دائمي اين است كه مانع از رويارويي به سبب اقدامات ايران بشويم ، وي تماسهاي بين نيروي دريايي آمريكا با نيروهاي ايراني در آبهاي بين المللي را حرفه اي توصيف كرد كه منعكس كننده حق همه براي دريانوردي در آبهاي بين المللي است. وي افزود ايران هميشه اوضاع را به نقطه التهاب مي رساند و از مزدوران در نقاط درگيري استفاده ميكند، و اضافه كرد ايران در آينده براي تكرار تجربه حزب الله لبنان در اماكن ديگر مثل سوريه و عراق تلاش خواهد كرد….».
Print Friendly, PDF & Email