بی‌آبرویی جدید گازی یعنی صادرات گاز رایگان به ترکیه به خاطر محکوم شدن ایران در دادگاه


وطن امروز
بی‌آبرویی جدید گازی یعنی صادرات گاز رایگان به ترکیه به خاطر محکوم شدن ایران در دادگاه، نه‌تنها موجب نشده بیژن زنگنه به خاطر بر باد رفتن بیت‌المال از مردم عذرخواهی کند؛ بلکه وی تلاش کرده است این ماجرا را نیز به دولت قبلی منتسب کند. رستم قاسمی، وزیر نفت دولت دهم در این باره واکنش نشان داده و کنایه‌های سنگینی درباره مدیریت بیژن زنگنه مطرح کرده است.

وزیر‌ سابق نفت گفت: به دلیل آنکه آقایان نتوانستند به درستی از حق ملت ایران دفاع کنند، دادگاه رای به نفع دولت ترکیه داده و طی این قرارداد باید به صورت رایگان به ترکیه گاز صادر کنیم.

رستم قاسمی در گفت‌وگو با تبریز بیدار، اظهار داشت: پرونده قرارداد گازی ایران و ترکیه مربوط به قرارداد سال ۹۴ است و نه ۹۱ که در آن دولت ترکیه نسبت به قیمت قرارداد معترض بوده و در همین زمینه به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کرده است. وی افزود: به دلیل آنکه آقایان نتوانستند به درستی از حق ملت ایران دفاع کنند، دادگاه رای به نفع دولت ترکیه داده و طی این قرارداد باید به صورت رایگان به ترکیه گاز صادر کنیم.

قاسمی تصریح کرد: آقایان ادعا می‌کنند روابط‌شان با دنیا خوب شده است اما می‌بینیم که چگونه ۲ میلیارد دلار بر اثر دفاع نکردن صحیح از حق ملت ایران به بیت‌المال خسارت تحمیل شد. وی در پایان گفت: بهتر است مردم قضاوت کنند عملکرد اینها چگونه است.

Print Friendly, PDF & Email