مهدی چمران خطاب به عضو شورا: حالا همدیگر را لو ندهیم +فیلم

در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران بررسی طرح صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران موجب جدال دو عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران شد. در حاشیه سیصد و چهل و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران و در بررسی طرح صیانت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران دو عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران اسماعیل دوستی و محمد حقانی به جدال لفظی پرداختند. به گزارش فارس، در بررسی این مصوبه دوستی خطاب به حقانی گفت: این مصوبات نصف باغات است و تو می‌خواهی قائم‌مقام شوید که این بحث‌ها را انجام می‌دهی در زمان تو بود که باغات تهران از بین رفت. وی ادامه داد: صدها صورتجلسات دارند که تو دستور تخریب باغات را دادید. در ادامه حقانی به دوستی گفت اگر یک مورد را بیاورید بنده از دنیا استعفا می‌دهم. در ادامه مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران خطاب به عضو شورا گفت: حالا همدیگر را لو ندهیم حفظ باغات بحث ما است و باید بررسی شود. حقانی در ادامه گفت: بنده به احترام آقای مسجدجامعی که کنارم نشسته است چیزی نمی‌گویم. چمران نیز از مسجدجامعی خواست همان جا بنشیند و بلند نشود (با خنده) . در ادامه دوستی خطاب به مسجدجامعی گفت: شما پاشو ببینم چه کار می‌تواند بکند. سپس احمد دنیامالی دیگر عضو شورای شهر تهران با ذکر صلوات درگیری این دو عضو شورای شهر را خاتمه داد. سپس رحمت‌الله حافظی خطاب به چمران گفت: شما ۴ هزار هکتار باغ را از بین برده‌اید. در ادامه چمران گفت: دروغ نگو بین این دو را هم شما به هم زدید. در ادامه چمران اشاره کرد باغ باید حفظ شود مردم هم باید زندگی کنند اگر زندگی نکنند که باغی نخواهد ماند. چمران خطاب به حافظی گفت مردم و خبرنگاران با این اقدامات پوپولیستی شعارگونه شما آشنا هستند.
در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران بررسی طرح صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران موجب جدال دو عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران شد.

در حاشیه سیصد و چهل و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران و در بررسی طرح صیانت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران دو عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران اسماعیل دوستی و محمد حقانی به جدال لفظی پرداختند.

به گزارش فارس، در بررسی این مصوبه دوستی خطاب به حقانی گفت: این مصوبات نصف باغات است و تو می‌خواهی قائم‌مقام شوید که این بحث‌ها را انجام می‌دهی در زمان تو بود که باغات تهران از بین رفت.

وی ادامه داد: صدها صورتجلسات دارند که تو دستور تخریب باغات را دادید.

در ادامه حقانی به دوستی گفت اگر یک مورد را بیاورید بنده از دنیا استعفا  می‌دهم.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران خطاب به عضو شورا گفت: حالا همدیگر را لو ندهیم حفظ باغات بحث ما است و باید بررسی شود.

حقانی در ادامه گفت: بنده به احترام آقای مسجدجامعی که کنارم نشسته است چیزی نمی‌گویم. چمران نیز از مسجدجامعی خواست همان جا بنشیند و بلند نشود (با خنده).

در ادامه دوستی خطاب به مسجدجامعی گفت:‌شما پاشو ببینم چه کار می‌تواند بکند. سپس احمد دنیامالی دیگر عضو شورای شهر تهران با ذکر صلوات درگیری این دو عضو شورای شهر را خاتمه داد.

سپس رحمت‌الله حافظی خطاب به چمران گفت: شما ۴ هزار هکتار باغ را از بین برده‌اید.

در ادامه چمران گفت: دروغ نگو بین این دو را هم شما به هم زدید.

در ادامه چمران اشاره کرد باغ باید حفظ شود مردم هم باید زندگی کنند اگر زندگی نکنند که باغی نخواهد ماند.

چمران خطاب به حافظی گفت مردم و خبرنگاران با این اقدامات پوپولیستی شعارگونه شما آشنا هستند.

لینک ویدئو:
https://www.youtube.com/watch?v=UDbaMqnfySA
Print Friendly, PDF & Email