معلمان حق‌التدریس برای چندمین بار مقابل مجلس تجمع کردند

معلمان حق التدریسی

صبح امروز جمعی از معلمان حق‌التدریس مقابل مجلس تجمع کردند. امروز برای چندمین بار در ماههای گذشته، تعدادی از معلمان حق‌التدریس مقابل مجلس تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان که خواستار جذب در ساختار آموزش و پرورش هستند آنها می‌گویند:

مسئولان آموزش و پروش توجهی به مطالبات ما ندارند. مصوبه ی اخیر مجلس و افزودن یک تبصره به ماده ۱۰تعیین تکلیف معلمان حق التدریس در مجلس شورای اسلامی ما را خوشحال کرد اما پایان سال تحصیلی و ادامه بلاتکلیفی چیزی از این خوشحالی باقی نگذاشت.

آژانس ایران خبر

Print Friendly, PDF & Email