عدم پرداخت بیش از ۳ ماه حقوق ۱۹۰ کارگر کارخانه بلبرینگ سازی تبریز!

بلبرینگ سازی تبریز

پرداخت حقوق حدود۱۹۰ کارگر شاغل در کارخانه بلبرینگ سازی تبریز در استان آذربایجان شرقی سه ونیم ماه به تاخیر افتاده است.
شماری از کارگران کارخانه بلبرینگ سازی هنوز بابت نیمی از دستمزد بهمن، مطالبات مزدی اسفند سال گذشته و فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری از کارفرمای خود طلبکارند .
منابع خبری ایلنا در در کارخانه « بلبرینگ سازی تبریز » علت برپایی این اعتراض صنفی دو روزه را سه ماه معوقات مزدی اعلام کرده‌اند.
به نقل از کارگرانی که در این اجتماعی صنفی شرکت دارند گفته می‌شود، در کارخانه بلبرینگ سازی تبریز حدود۱۹۰ نفر کارگر رسمی وقرار دادی فعالیت دارند که کارفرما علاوه بر تاخیر مطالبات مزدی سه ماهه آذر ، دی وبهمن تاکنون، از واریز حق عیدی وپاداش پایان سال آنها نیز کوتاهی کرده است.
کارگران معترض می‌گویند: علیرغم  همه پیگیری هایی که اعضای کمیسیون کارگری  استان وفرمانداری تبریز طی ماه های گذشته انجام داده‌اند، مشکلات مالی این کارخانه همچنان به قوت خود باقی است.
به گفته کارگران کارخانه بلبرینگ سازی تبریز، این واحد یکی از  موفق ترین واحدهای صنعتی استان آذربایجان شرقی محسوب می‌شود که تا پیش از سال ۹۱ محصولات آن به صورت پیش فروشی عرضه می‌شد.
آنها می‌گویند: مشکلات این صنعتی درست از زمان واگذاری آن  به بخش خصوصی به تدریج ایجاد شده است.

Print Friendly, PDF & Email