رحیمی: خرید و فروش رای از ١٠ میلیون تومان برای ٥٠ هزار رای تا هر رای ٥٠ تا ١٠٠ هزار تومان

ایلنا
رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان تهران با اشاره به برخی موارد تخلفات انتخاباتی تاکید کرد که اولویت نخست این هیات ابطال حوزه انتخابیه نیست و صرفاً به‌دنبال سالم‌سازی هستند.

علیرضا رحیمی … با اشاره به کشف مواردی از تخلفات مربوط به خرید‌‌ و فروش رای، اعلام کرد: … د‌‌ر برخی موارد‌‌ و با وجود‌‌ اد‌‌عاهای فراوان، رقم‌های بسیار پایین شاید‌‌ زیر د‌‌ه میلیون تومان برای کل حوزه انتخابیه اعلام کرد‌‌ند‌‌ و ادعا کردند که ٥٠ هزار رای حوزه انتخابیه با ١٠ میلیون تومان خرید‌‌ و فروش شد‌‌ه است. همچنین در برخی موارد هم اد‌‌عا شده هر رای بین ٥٠ تا ١٠٠ هزار تومان خرید‌‌ و فروش شد‌‌ه است. البته هنوز رقم سرجمع این تخلفات ناشی از خرید و فروش آراء به‌طور مستند‌‌، اعلام نشده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین در توضیح نحوه انجام تخلفات انتخاباتی در راستای انتقال گروهی رای‌دهندگان از یک منطقه به حوزه‌ای دیگر و رای‌دهی سازمان‌دهی شده در انتخابات شوراها، اعلام کرد: در مواردی شهروندان با اتوبوس جابه‌جا شده‌اند که این تخلفات در تهران و حواشی انجام گرفته که شماره‌های اتوبوس‌ها برداشته شده است. در مواردی اتوبوس‌ها را توقیف کرد‌‌ند‌‌ و با سرنشین‌های آن مصاحبه کرد‌‌ند‌‌، و کلانتری و نیروی انتظامی هم مد‌‌اخله کرد‌‌ند‌‌ و در مواردی صورت‌جلسه شده است.

رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران همچنین به همکاری نیروهای بسیج در برگزاری امن و قانونی انتخابات در برخی موارد اشاره کرد و گفت: با این حال باتوجه به آن‌که آموزش‌های لازم به نیروهای بسیج داده نشده، گزارش دقیقی از تخلفات به هیات نظارت تقدیم نکرده و درنتیجه تلاش این عزیزان بی‌نتیجه مانده است.

Print Friendly, PDF & Email