درگیری غارت شدگان مردم خرم آباد با نیروی انتظامی + فیلم

درگیری مال غارت شدگان خرم آباد با نیروی انتظامی
تظاهرات غارت شدگان مؤسسه توسعه در خرم‌آباد صبح امروز یکشنبه هفتم خرداد ۹۶ در نقاط مختلف این شهر از جمله در مقابل استانداری ادامه داشت.

مردم با شعار مرگ بر استاندار (مرگ بر بازوند) و مرگ بر دولتشاه (مدیر عامل مؤسسه) راه را بسته‌ و اجازه نمی‌دادند حتی یک خودرو از این مسیر عبور کند. غارتگران این مؤسسه دو روز پیش وعده پرداخت سپرده‌های غارت شدگان را روز یکشنبه همین هفته اعلام کرده‌اند. اما وقتی روز موعود این وعده تو خالی از آب درآمد و عملی نشد خشم غارت شدگان را به اعتراض برانگیخت و آنها به استانداری هجوم بردند. تظاهر کنندگان خواهان رسیدگی به این موضوع و دریافت سپرده‌های خود هستند. آنان علیه کارگزاران رژیم شعار داده و گفتند هیچ کس پاسخگو نیست.

یگان ویژه نیروی انتظامی که حدس میزدند با اعتراضات مردم مواجه بشوند در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی؛ از اول صبح امروز در مقابل استانداری حاضر بودند.

تظاهر کنندگان حاضر در چهار راه بانک با هجوم به سمت بانک ملی مرکزی قصد ورود به بانک را داشتند که با ممانعت نیروی انتظامی مواجه شدند. آنها همچنین با ریختن نفت داخل خیابان‌ می‌خواستند آتش به‌پاکنند که این بار هم نیروی انتظامی مانع این کار شد. نیروی انتظامی با ماشین آبپاش به سمت مردم هجوم برده و قصد متفرق کردن آنان را کردند، اما مردم مقاومت کردند و حاضر به عقب‌نشینی نشدند.

Print Friendly, PDF & Email