تجمع اعتراضی بیش از ۲۰۰ تاکسیران فرودگاههای تهران

تاکسی رانان

صبح روز شنبه ۶ خرداد ۹۶ بیش از ۲۰۰ نفر از تاکسیرانان فرودگاههای تهران مقابل وزارت کار تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این بار سوم است که رانندگان تاکسی به دلیل مشکلات متعدد خود تجمع اعتراضی برگزار میکنند. رانندگان تاکسی میگویند: بدلیل اینکه ما توان خرید تاکسیهای خارجی نداریم و به دلیل اینکه حتی با خرید قسطی هم نمیتوانیم از عهده آن بر بیاییم ما را با داشتن سابقه کار از رفتن به داخل فرودگاه منع میکنند و اجازه کار به ما داخل فرودگاه نمیدهند .

Print Friendly, PDF & Email