ایران: اعدام یک قهرمان کشتی در كرمانشاه ۱۸ اعدام پنچ روز پس از نمايش انتخابات رژيم آخوندي

رژیم ضدبشری آخوندی صبح ۴ خرداد ( ۲۵ مه) حجت الله تدرو یک قهرمان کشتی را پس از تحمل ۱۰ سال حبس در زندان دیزل آباد كرمانشاه به دار آویخت.
به نوشته رسانه هاي رژيم آخوندي حجت الله تدرو یکی از شاخص ترین کشتی گیران وزن ٧٤ کیلو گرم ایران و انتخابی تیم ملی بزرگسالان بود و سابقە قهرمانی كشتي را در سطوح مختلف سنی داشتە است. او كه دهسال قبل دستگير شده بود با پرونده سازیهای کارگزاران رژیم در زندان به اعدام محکوم شد.
در روز ۴ خرداد همچنین دو جوان ۲۳ و ۲۴ ساله در زندانهای مرکزی زاهدان و بیرجند اعدام شدند. در روز ۵خرداد نیز سه زندانی در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. طی روزهای اول و دوم خرداد نیز دو زندانی در زندان مشهد اعدام شده بودند.
رژيم ضد بشري آخوندي بلافاصله پس از پايان نمايش انتخابات ماشين كشتار و اعدام را با سرعت بيشتر به راه انداخته و شمار اعدامها طی ۵ روز پس از اعلام نتايج به ۱۸ تن بالغ شده است. رژيم آخوندي ناتوان از مقابله با نارضايتي فزاینده عمومی و انزوای بیسابقه بین المللی و در شرايطي كه بعد از انتخابات تضادهاي دروني آن هر چه بيشتر شدت گرفته است، هیچ چاره یی جز توسل به موج اعدام نیافته است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۵ خرداد ۱۳۹۶ (۲۶ مه ۲۰۱۷)

Print Friendly, PDF & Email