رویارویی آمریکا و رژیم ایران در سوریه

پایگاه تنفپایگاه تنف در نزدیکی مرز سوریه و عراق و اردن

عرب نیوز ۵خرداد ۹۶ با عنوان «آمریکا و رژیم ایران به رویارویی در سوریه نزدیک می‌شوند» نوشت:
صلح سرد شش ساله که آمریکا و رژیم ایران بلحاظ عملیاتی در سوریه داشتند ممکن است به پایان خود برسد و استراتژیهای متقابل آنها ممکن است در شرق و جنوب سوریه به تصادم برسند.

این ترک مخاصمه ساکت بین آمریکا و رژیم ایران به‌طور موثری در ماه مه وقتی که نیروی ائتلاف به رهبری آمریکا اولین حمله هوایی خود علیه گروه دست‌نشانده رژیم ایران در نزدیکی پایگاه تنف را انجام داد شکسته شد.

این پایگاه در نزدیکی مرز سوریه و عراق و اردن قرار گرفته است و مشاوران آمریکا و نیروهای محلی که واشینگتن به آنها آموزش می‌دهد در آن مستقر هستند.

روز چهارشنبه ژنرال نیروی هوایی جفری هَریجیان حمله هوایی ماه مه را حرکتی برای حفاظت از نیروهای حامی آمریکا توصیف کرد. وی گفت اولین حرف من نگرانی از نیروهایمان در روی زمین و در صحنه است.

هریجیان از این حمله هوایی عذرخواهی نکرد و واهمةی هم نداشت که بگوید اقدامات بیشتری علیه دست نشاندگان رژیم ایران در صورتی که تهدید باشند انجام خواهد داد.

ژنرال هریجیان افزود تأکید می‌کنم ما از نیروهایمان حفاظت می‌کنیم و برای اینکار اقدام لازم را به‌عمل می‌آوریم.

Print Friendly, PDF & Email