نمایش آخوندی: اسماعیل محدث

اسماعیل محدث

در کشوری که کلمهٔ آزادی در گرو رژیم آدمخوار آخوندی است، آیا واژهٔ انتخابات مسخره ترین کلام جهان نیست؟ بعضی ها گفته اند که در انتخابات رژیم آخوندی می بایست بین بد و بدتر انتخاب کرد؛ یعنی، باید میان روحانی شیاد جلاد کشتار دانشجوئی سال ۷۸ و رئیسی جلاد شیاد کشتار ۸۸ یکی را انتخاب کرد. آیا این توهین به ملتی نیست که از بیش از یک قرن برای آزادی مبارزه می کند؟ معمولاً در کشورهای دمکراتیک تعداد شرک کنندگان در انتخابات، بازگوی سلامت دمکراسی در آن کشور محسوب می شود، اما در رژیم ولایت فقیه به گفتهٔ خامنه ای شرکت در انتخابات نشانهٔ اقتدار نظام است. با توجه به بی میلی فراگیر مردم ایران، از جمله من و ما، باید نتیجه گرفت که خود شخص ولی فقیه هم به خطر عاجل سرنگونی رژیمش اشراف دارد. رژیم بی ثبات آخوندی امروز بیش از هر زمانی در احتضار مرگ بسر می برد. رأی هوشمندانهٔ ملت ایران سرنگونی است؛ سرنگونی این رژیم جنایتکار با همهٔ جناح هایش! ما به چیزی کمتر از سرنگونی هرگز رضایت نخواهیم داد، چراکه مشکل مردم ایران تنها با حذف رژیم مذهبی حاکم حل خواهد شد. رژیم ولایت فقیه حتی شوی مناظرهٔ تلویزیونی را هم پیش ساخته تحویل می دهد، با این وصف هر کدام از کاندیداها پته های دزدی و آدمکشی دیگری را رو می کنند. اما دریغ از کوچکترین اشاره به برنامهٔ اقتصادی برای مردمی که از سالها در ثروتمندترین کشور جهان در فقر و فلاکت بسر می برند.
اکثریت گروههای سیاسی، به ویژه شورای ملی مقاومت ایران، زندانیان سیاسی شجاع، بسیاری مادران شهدا، خانم شعله پاکروان مادر ریحانه، خانواده ندا، خانم شهین مهین فر، مادر امیرارشد، مادر قهرمان ستار بهشتی، محمد ملکی و بسیاری از شخصیتها در داخل میهن، همراه با مردم آگاه ایران زمین به التماس های ولی فقیه برای «آبرو بخشیدن به جمهوری اسلامی» نه گفته و این نمایش انتخابات را تحریم می کنند.
براستی شرکت در این بازی شوم شرم آور است که می بایست به آخوندی که از ۱۸ سالگی شغلش شکنجه اعدام بوده و یا به آخوند دیگری که به مدت ۱۶ سال سال دبیر اصلی‌ترین ارگان امنیتی و سرکوب کشور بوده است، رأی داد. انتخاب کمی بدتر این نمایش شوم رأی دادن به کسی است حجاب اجباری و تقاضای اعدام در ملاء عام از ترشحات مغز علیل اوست.
در محافل داخلی رژیم همه می دانند که رأی جمهوری اسلامی تنها ۴٪ از رأی مردم ایران می باشد. این رژیم جنایتکار هنوز بعد از ۳۸ سال هر موضوعی را با دید امنیتی نگاه می کند، که البته حق دارد. رژیم ولایت فقیه وصلهٔ ناجوری است که هرگز به ملت ایران نمی چسبد و این ملت بزرگ اراده کرده است تا این ننگ را از دامن زیباترین وطن پاک کند؛ و خواهیم کرد.
ورود رئیسی به خط اول نمایش انتخاباتی بی شک رو در روئی رژیم ولایت فقیه با جنبش دادخواهی است که مقاومت ایران آن را بازگشائی کرده و قصد گسترش آن را دارد. اگرچه آخوند کاندیدای دیگر هم با آن وزیر دادگستری اش هم از روز اول نشان دار بود. یک مشت آخوند درمانده با کرور کرور پاسدارهای داخلی و خارجی هرگز توان ایستادگی در برابر ارادهٔ مردم ایران را نخواهند داشت. روز حساب این جنایتکاران نزدیک است. قیام مردم ایران و ارتش قیام برای آزادی در کمین، با صلابت و قبراق آماده است.

Print Friendly, PDF & Email