نمایش انتخابات-شماره ۱

شعارهای جوانان علیه نمایش انتخابات به رغم لشكركشي پاسداران و بسيجيان
« زندانی سیاسی آزاد باید گردد، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران ، رئیسی قاتل ۶۷

رژيم ضد بشري آخوندي در وحشت از گسترش اعتراضات مردمي چهارشنبه شب ۲۷ اردیبهشت گله های پاسدار و بسيجي و یکانهاي موتور سوار را روانه خیابانهای اصلی شهرهای مختلف از جمله تهران، شیراز ، اصفهان و تبریز كرد. ارتباطات اینترنتی نیز در بسیاری از نقاط قطع شده بود. با این حال شب گذشته و بامداد امروز پنجشنبه جوانان دلیر در اصفهان و قم و تبریز تظاهراتی علیه نمایش انتخابات نظام ولایت فقیه برگزار کردند.
در تهران در شبهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۶و ۲۷ اردیبهشت، جوانان در چند نقطه تهران از جمله خیابان ولیعصر تقاطع طالقانی و میدان تجریش دست به تظاهرات زدند.  جمعیت شعار می داد «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران»، «نترسید، نترسید ما همه با هم هستیم» و با نیروهای سرکوبگر که آنها را مورد حمله قرار دادند، درگیر شد. شماری از جوانان دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.
در میدان انقلاب و نقش جهان اصفهان جوانان شعار می دادند: «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «مرگ بر نيروي انتظامي»، «توپ تانك فشفشه رئيسي آدم كْشه! »، «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران». مزدوران با پرتاب گاز اشک آور و دستگیری شماری از جوانان سعی در پراکنده ساختن معترضان داشتند.
در شهرتبریز خروش جوانان با شعار «رئيسي كم آورده، رفته بسيج آورده» طنین انداز شد. جوانان آزادیخواه در صفاییه قم نیز با شعار «يك هفته دو هفته – قاتل شصت و هفته» انزجار خود را از شعبده انتخابات  ابراز می کردند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ (۱۸ مه ۲۰۱۷)

Print Friendly, PDF & Email