« حقه بازی انتصاباتی » سیّد شهاب اشرافی

هر چه به روز، به اصطلاح انتخابات نزدیکتر می شویم، بازی های کثیف برای نمایش انتخابات بیشتر می شود.
یکی از این روشها آزاد کردن چماق داران و سابقه داران از زندان ها یا استفاده از افراد شرور خارج از زندان است، که نقش شعبان بی مخ های امروزی را بازی می کنند، تا به وسیله آنها مردم را بترسانند.
همان طور که  در خبرهای مردمی از تهران، شیراز، مشهد و دیگر شهر می شنویم، سابقه داران یا به اصطلاح اشرار، در ستادهای تبلیغاتی رئیسی حضور دارند تا از او طرفداری کنند، یکی از این افراد هم خواننده زیرزمینی، امیر تتلو است که تا چندی پیش در زندان  بود ولی همراه باقی اشرار هوادار قالیباف شد، حالا هم رفت زیر عبای حجت الاعدام رئیسی.
اما مقصود رژیم این است که با این حربه ،مردم  بترسند و برای مقابله با آنها به طرف مقابل رای دهند.
حقه کثیف بعدی ادغام انتخابات شهر و روستا با انتخابات رئیس جمهوری است، همانطور که میبینیم تعداد کثیری برای انتخابات شهر و روستا کاندید هستند، چنانچه در هر فامیل و آشنا و صنفی چند کاندید وجود دارد.
این کاندیدها بستگان و آشنایان خود را تحت فشار و معذوریت قرار می دهند تا آنها را به پای صندوق های رای بکشانند.
دراین راه رژیم به کاندیدها پول و امکانات بسیاری داده است، بطوری که کاندیداهای شهرهای کوچک و روستاها هم،
برای خرید رای مردم ،خرج های هنگفت می کنند.
تمام این کارها و حقه بازی ها نشانگر این است که کاملا فهمیده اند که در انتهای راه قرار دارند، و با این شیوه رای مردم مخالف را می خرند، ولی خیال باطل دارند و مردم جواب محکمی به آنها خواهند داد.
در آخر از مردم می خواهم این نمایش انتخابات را تحریم کرده و به رژیم سرکوب و اعدام و فساد، نه بگویند.
نه شیّاد
نه جلّاد
رای من سرنگونی رژیم ولایت فقیه
زنده باد ارتش آزادی بخش
سیّد شهاب اشرافی ۱۸ـ۵ـ۲۰۱۷

Print Friendly, PDF & Email