تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کاشی نیلو اصفهان مجددا جلوی استانداری

کاشی نیلوفر

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کاشی نیلو اصفهان مجددا جلوی استانداری
کارخانه کاشی نیلو اصفهان با ۳۹سال سابقه تولید و کسب و به‌عنوان صادرکننده نمونه این روزها درگیر مشکلاتی است که این واحد بزرگ تولیدی را به تعطیلی کشانده است. ریشه بحران در کاشی نیلو از دوران ‘خصوصی‌سازی’ آغاز شده و به ‘رکود’ رسیده است.
در همین راستا جمعی از کارگران کارخانه کاشی نیلوی اصفهان که چندمین ماه است دستمزد و حقوقی دریافت نکرده‌اند دیروز شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۶ در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند. این کارگران خواستار پرداخت مطالبات چندین ماهه خود شدند.
یکی از این کارگران میگوید این تجمعات بارها و بارها تکرار شده است ما فریاد رسی نداریم آخرین تجمع ما پیش از این اسفند ماه بود ولی کو کسی که صدای ما را بشنود و بخواهد مشکل ما را حل کند.

Print Friendly, PDF & Email