اعتراض دانشجویان دانشگاه پردیس هنرهای زیبایی به واگذاری پردیس به موسسات خصوصی

دانشگاه پردیس

یکشنبه ۲۴ اردیبهشت دانشجویان دانشگاه پردیس هنرهای زیبایی در اعتراض به واگذاری پردیس به موسسات خصوصی و بیرون کردن دانشجویان از پردیس، دست به تجمع اعتراضی زدند.

لازم به یادآوریست این تجمع که از قبل توسط شورای صنفی پردیس هنرهای زیبا اعلام شده بود، در راستای بیانیه پیشین و پیگیری اعتراضات مطرح شده در زمینه انتقال و جابجایی فضاهای رشته های مختلف در پردیس انجام گرفته است. مباحث مورد بحث در این جلسه به شرح زیر اعلام شده بود.

اول.  بررسی وضعیت فضای رشته های طراحی صنعتی و شهرسازی

ذوم.  بررسی برنامه های توسعه فضای پردیس هنرها و وضعیت فضاهای داخل پردیس مرکزی

سوم.   انتقال نظرات دانشجویان رشته های مختلف در مورد تغییرات فضاها.

Print Friendly, PDF & Email