حمله کارگران خشمگین معدن یورت به ماشین حسن روحانی – ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

Print Friendly, PDF & Email